Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 1(27) |

Article title

POMIAR KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO I JEGO WPŁYW NA EFEKTYWNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKUJĄCYCH PODŁOŻE POD UPRAWĘ PIECZAREK

Content

Title variants

EN
IMPACT OF INTANGIBLE ASSETS ON THE ECONOMIC EFFECTIVENESS AS ILLUSTRATED BY NATIONAL ENTERPRISES IN THE MANUFACTURING MUSHROOM COMPOST

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Polska stała się w ostatnich latach największym w Europie producentem pieczarek. Dzięki temu znacząco wzrosła również produkcja podłoża do ich uprawy. W opracowaniu zaprezentowano wyniki analizy danych finansowych za lata 2006-2010 sześciu największych producentów podłoża pod uprawę pieczarek fazy III w Polsce. Celem artykułu jest wstępne rozpoznanie, czy różne miary odzwierciedlające zasoby niematerialne tych przedsiębiorstw są związane z miarami czysto ekonomicznymi. W badaniu spółek reprezentujących sektor produkcji podłoża pod uprawę pieczarek wykorzystano: CIV (Calculated Intangible Value), miarę kapitału intelektualnego zbudowaną w oparciu o koncepcję miary znanej jako Q-Tobina oraz miarę Z (model Dariusza Wierzby).
EN
As a result of intensive increase in the production of mushrooms in recent years, Poland has become the biggest provider of this produce in Europe. The fact has entailed also a considerable rise in the production of compost. The paper, analyses the financial data relating to the six biggest manufacturers of phase III compost for growing mushrooms in Poland, for 2006-2010. The aim of the paper is to advance an initial reconnaissance whether different rates meant to reflect intangible assets of these companies are connected with purely economic measures. In order to examine the companies representing the sector of mushroom compost production, the following were made use of: CIV (Calculated Intangible Value), intellectual capital rate built on the basis of that known as Q Tobin, and rate Z (the model provided by D. Wierzba).

Contributors

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Politechnika Opolska

References

 • Awantaż. 2011. http://www.awantaz.com.pl/index.php?d=pro [dostęp: 12.01.2012].
 • Business dictionary, 2011. http://www.businessdictionary.com [dostęp: 12.01.2012].
 • Grogan H.M., 2008. Challenges Facing Mushroom Disease Control in the 21st Century, Proceedings of the 6th International Conference on Mushroom Biology and Mushroom Products.
 • http://wsmbmp.org/proceedings/6th%20international%20conference/Proceedings.pdf [dostęp: 12. 01.2012].
 • Lindenberg E., S. Ross, 1981. Tobin’s Q ratio and industrial organization. J. Bus. 54, 1-32.
 • Machała R., 2009. Zarządzanie finansami i wycena firmy. Oficyna Wydawnicza Unimex, Wrocław.
 • Knowledge Management. Concepts and Best Practices. 2003. Red. K. Mertins, P. Heisig, J. Vorbeck. Springer, Berlin.
 • Monitor Polski B, 2007. Nr 202, 867, 2167, 2247.
 • Monitor Polski B, 2008. Nr 669, 363, 607, 646, 669, 861, 1075, 2055, 2062, 2208.
 • Monitor Polski B, 2009. Nr 730, 772, 797, 934, 991, 1023.
 • Monitor Polski B, 2010. Nr 766, 837, 856, 903, 2326.
 • Monitor Polski B, 2011. Nr 839, 1026, 1238, 2338.
 • Sakson N., 2007. Produkcja podłoża do uprawy pieczarek. PWRiL, Poznań
 • Sakson N., 2008. Produkcja pieczarki na podłożu fazy III. PWRiL, Poznań.
 • Skup i ceny produktów rolnych w 2005 r. 2006. GUS, Warszawa.
 • Skup i ceny produktów rolnych w 2010 r. 2011. GUS, Warszawa.
 • Smoleński T., 2008. The Development of Polish Mushroom Exports, Proceedings of the 6th International Conference on Mushroom Biology and Mushroom Prodicts, 298-304. http:// wsmbmp.org/proceedings/6th20international%20conference/Proceedings.pdf [dostęp: 12. 01.2012].
 • Tobin J., 1969. A General Equilibrium Approach to Monetary Theory. Journal of Money, Credit and Banking 1, 15-29.
 • Ujwary-Gil A., 2009. Kapitał intelektualny a wartość rynkowa przedsiębiorstwa. CH Beck, Warszawa.
 • Urbanek G., 2007. Pomiar kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Wierzba D., 2000. Wczesne wykrywanie przedsiębiorstw zagrożonych upadłością na podstawie wskaźników finansowych – teoria i badania empiryczne. Zesz. Nauk. Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informacyjnej w Warszawie 9, 79-105.
 • Zadora H., 2010. Wycena przedsiębiorstw w teorii i praktyce. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-15789455-e254-43cb-afab-c286c021e68c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.