PL EN


2017 | 463 | 107-120
Article title

Proaktywne podejście przedsiębiorstwa do ochrony środowiska – kontekst strategiczny

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Proaktywne podejście przedsiębiorstwa do ochrony środowiska wiąże się z przyjęciem przez nie proaktywnej strategii środowiskowej. Oznacza to antycypowanie zdarzeń zachodzących w otoczeniu prawnym i dobrowolne dostosowanie do restrykcyjnych standardów środowiskowych. Otoczenie prawne jest dynamiczne, a liczne trudności dla przedsiębiorstw pojawiają się w warunkach zaostrzonych rygorów i ciągłych zmian regulacji środowiskowych. Pociąga to za sobą zmiany w sferze techniki i technologii w odpowiedzi na rosnące wymagania i standardy emisyjne. W celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwom potrzebna jest spójna synteza podejść do kwestii ochrony środowiska. Celem opracowania jest wskazanie źródeł zmian koniecznych do przyjęcia proaktywnej strategii środowiskowej przedsiębiorstwa oraz możliwości uzyskania przewagi konkurencyjnej z jej realizacji.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-157a937c-d9f2-444c-b44a-43a5938f6322
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.