PL EN


2011 | 1 | 73-78
Article title

Pedagogika historyczna i filozoficzna

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Year
Issue
1
Pages
73-78
Physical description
Contributors
 • Wydział Nauk o Wychowaniu
References
 • Hejnicka-Bezwińska T. (1996). Zarys historii wychowania. Cz. 4: (1944-1989). Oświata i pedagogika pomiędzy dwoma kryzysami. Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP.
 • Jakubiak K., Leppert R. (2003). Sposoby rozumienia „filozofii wychowania” w polskiej pedagogice XIX i XX wieku. W: S. Sztobryn, B. Śliwerski (red.) Idee pedagogiki filozoficznej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Kukulski Z. (1923). Główne momenty myśli i badań pedagogicznych. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 • Milerski B., Śliwerski B. (red.) (2000). Pedagogika. Leksykon PWN. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Nowak M. (2009). Modele uprawiania filozofii wychowania. W: A. Szudra, K. Uzar (red.) Personalistyczny wymiar filozofii wychowania. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 • Okoń W. (2004). Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak".
 • Palka S. (1999). Pedagogika w stanie tworzenia. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Palka S. (2009). Filozofia wychowania i filozofia w wychowaniu – szkic metodologiczny. W: A. Szudra, K. Uzar (red.) Personalistyczny wymiar filozofii wychowania. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 • Smołalski A. (2009). Paradygmaty i historiozofia pedagogiki. Wrocław: Wydawnictwo Teson, Agencja Poligraficzno-Wydawnicza, Andrzej Tekieli.
 • Sztobryn S. (2010). Historiografia edukacyjna i jej metodologia. Wybrane zagadnienia. W: S. Palka (red.) Podstawy metodologii badań w pedagogice. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Wołoszyn S. (1998). Nauki o wychowaniu w Polsce. Próba syntetycznego zarysu na tle powszechnym. Kielce: Wydawnictwo Strzelec.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1599b92b-bd64-477c-85f3-119aa7d58415
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.