PL EN


2012 | 60 | 3 | 73-86
Article title

KSIĘDZA PROFESORA MARIANA KURDZIAŁKA EDYCJA KRYTYCZNA PISM DAWIDA Z DINANT

Authors
Content
Title variants
THE CRITICAL EDITION OF DAVID OF DINANT’S LITERARY WORK BY REV. PROF. MARIAN KURDZIAŁEK
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the article is to present an eminent Polish historian of medieval philosophy Marian Kurdziałek as the author of the critical edition of David of Dinant’s Quaternulorum fragmenta (1963). Owing to a very high standard of critical principles applied to the constitution of the critical text, this edition still provides a point of reference for the investigation of various aspects of the phenomenon of David of Dinant. The article examines arguments presented by M. Kurdziałek in favour of David’s authorship of the fragments. After he had proved that they all come from the same author, Kurdziałek referred to the presentation of David’s doctrine by Albert the Great that agreed with the famous metaphysical portion of the fragments and thus provided a basis for the iden- tification of the author. He then examined in detail various problems concerning Albert’s testimony and offered a critical discussion of the biographical data concerning David of Dinant. Another important Kurdziałek’s contribution were lexical comparisons of Aristotle’s Latin texts used by David with existing medieval translations. He argued that David’s version of Aristotle was his own free translation combined with intelligent interpretations. In the article I refer to the study of G. Vuillemin-Diem that fully confirms Kurdziałek’s conclusions.
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie wybitnego polskiego historyka filozofii średniowiecznej jako autora edycji krytycznej Quaternulorum fragmenta Dawida z Dinant.(1963). Z uwagi na wysoki standard zasad krytyki tekstu, edycja ta do dziś stanowi punkt wyjścia dla badań nad różnymi aspektami fenomenu Dawida z Dinant. Artykuł omawia najpierw argumenty podane przez M. Kurdziałka za autorstwem Dawida. Po wykazaniu, że wszystkie fragmenty pochodzą od tego samego autora, Kurdziałek odniósł się do świadectwa Alberta Wielkiego zgodnego za słynnym tekstem metafizycznym zawartym w tych fragmentach i to stało się podstawą identyfikacji autora. Innym ważnym osiągnieciem Kurdziałka były porównawcze analizy leksykalne wykorzystanych przez Dawida tekstów Arystotelesa z funkcjonującymi przekładami średniowiecznymi, w wyniku których postawił tezę o samodzielnym tłumaczeniu przez Dawida tych tekstów, co potwierdziły późniejsze badania G. Vuillemin Diem.
Year
Volume
60
Issue
3
Pages
73-86
Physical description
Contributors
 • Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański, filjju@ug.edu.pl
References
 • Anzulewicz H.: Person und Werk des David von Dinant im literarischen Zeugnis Alberts des Grossen, „Mediaevalia Philosophica Polonorum” 34 (2001), s. 15-58.
 • Birkenmajer A.: Découverte de fragments manuscrits de David de Dinant, „Revue Néoscolastique de Philosophie” 35 (1933), s. 220-229.
 • Birkenmajer A.:Le rôle joué par les médecins et les naturalistes dans la réception d’Aristote au XIIe et XIIIe siècles, Varsovie 1930.
 • Casadei E.: David di Dinant traduttore di Aristotele, „Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie” 45 (1998), s. 381-406.
 • Davidis de Dinanto Quaternulorum fragmenta, primum edidit M. Kurdziałek, „Studia Mediewistyczne” 3 (1963).
 • Judycka J.: Burgundio z Pizy tłumaczem Arystoteles, „Acta Mediaevalia” 13 (2000), s. 36-40.
 • Kurdziałek M.: Średniowiecze w poszukiwaniu równowagi między arystotelizmem a platonizmem. Lublin: TN KUL 1996.
 • Kurdziałek M.: Anatomische und embryologische Ausserungen Davids von Dinant, „Sudhoffs Archiv für Geschichte der Medicin und Naturwissenschaften” 45 (1961), z. 1, s. 1-22.
 • Maccagnolo E.: David of Dinant and the Beginnings of Aristotelianism in Paris, [w:] A History of Twelfth Century Western Philosophy, ed. P. Dronke, Cambridge 1988, s. 429-442.
 • Ricklin T.: Der Traum der Philosophie im 12. Jahrhundert. Traumtheorien zwischen Constan- tinus Africanus und Aristoteles, Leiden 1998.
 • Wielgus S.: Ks. Profesor Marian Kurdziałek (1920-1997). Wydawca średniowiecznych źródeł. Współtwórca mediewistycznej szkoły edytorskiej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, „Acta Mediaevalia” 13 (2000), s. 7 -22.
 • Vuillemin-Diem G.: Zum Aristoteles Latinus in den Quaternuli des David von Dinant, „Archives d’Histoire Doctrinale et Littéraire du Moyen Age” 70 (2003), s. 27-135.
 • Vuillemin-Diem G.: Burgundio de Pise et ses manuscrits grecs d’Aristote: Laur.87,7 et Laur.81,18, „Recherches de théologie et philosophie médiévales” 44 (1997), no 1, s. 136-198.
 • Zieliński E.: Współtwórca polskiej mediewistyki, „Roczniki Filozoficzne” 37-38 (1989-1990), s. 5-26.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-159ef726-bfd5-4fba-a480-c26f04373cf1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.