PL EN


2016 | 7(9) | 135-143
Article title

Narastająca dokumentacja elektroniczna wytwarzana wśród pracowników naukowych

Authors
Content
Title variants
EN
Growing electronic documents created by researchers
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
We współczesnym świecie technologia jest nieodzownym elementem zarówno w sferze prywatnej, jak i służbowej. I mimo że nie przywiązujemy w życiu codziennym do tego dużej wagi, rozwój technologiczny pochłonął ludzi i przypomina o tym na każdym kroku. W obliczu dynamicznie rozwijającej się cyfryzacji powstała nowa forma dokumentu – dokument elektroniczny. W badaniach zajęto się problematyką narastającej dokumentacji elektronicznej wśród pracowników naukowych pracujących na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Analiza przeprowadzonych ankiet i wywiadów stała się podstawą tezy, że pracownicy naukowi decydują się na korzystanie z e-dokumentu częściej niż z dokumentacji analogowej. Elastyczność i dostępność tego rodzaju dokumentów zaczyna być jednak ogromnym problem w kwestii tworzących się w ten sposób spuścizn, które w przyszłości będą archiwizowane, być może w większości mając już postać dokumentacji elektronicznej.
EN
In the contemporary world technology is an indispensable element, both in personal and professional sphere. Despite the fact, that we do not attach significance to it in our everyday lives, the technological development engulfed us and still reminds us about that. In the face of dynamically growing digitization there occurred a new form of document – an electronic document. The study concerns the growing electronic documentation among researchers working at the Nicolaus Copernicus University in Toruń. The analysis of surveys and interviews resulted in thesis, that researchers use e-document more frequently than analog documentation. Flexibility and accessibility of this type of documents become a problem in personal papers which will be archived in the future – maybe in most part in the form of electronic documentation.
Year
Issue
Pages
135-143
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
author
References
  • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, Dz.U. 2005, nr 64, poz. 565 z późn. zm.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-15a44e12-cbcb-486f-93ba-a79d67130ec2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.