PL EN


2014 | 94: Polityka gospodarcza jako gra w wyzwania i odpowiedzi rozwojowe | 11-40
Article title

Przyczyny niestabilności krajów po-socjalistycznych po kryzysie finansowym

Authors
Content
Title variants
EN
The reasons of instability of post-socialist countries after the financial crisis
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autorka zajmuje się przyczynami kryzysu finansowego poprzedniej dekady, w konkretnym przypadku krajów po-socjalistycznych. W szczególności analizuje przyczyny endogeniczne kryzysu w tych krajach, które przyczyniły się dodatkowo do silnego wpływu przyczyn zewnętrznych, w postaci gwałtownego pogorszenia koniunktury w gospodarce światowej i związanego z tym zahamowania napływu zagranicznych źródeł finansowania. Jako okoliczność endogeniczna został zanalizowany wpływ opóźnionego i nieegalitarnego wzrostu dobrobytu po transformacji do gospodarki rynkowej. W sytuacji nacisku konsumeryzmu i dostępności kredytu wpłynęło to na bardzo szybki wzrost zadłużenia gospodarstw domowych. Umożliwiło to szybki wzrost konsumpcji w okresie przed kryzysem, ale stało się przyczyną jej ograniczenia i silnych fluktuacji w okresie pokryzysowym, kiedy wystąpiła konieczność spłaty kredytów, a zewnętrzne środki finansowe były znacznie mniej dostępne. Szczególny przypadek Polski był, jak się wydaje, spowodowany znacznie mniejszą skłonnością do zadłużania się ze strony przedsiębiorstw i, częściowo, gospodarstw domowych, oraz z hamującej roli nadzoru finansowego. Cechy te, występujące mimo rozwarstwienia dochodowego ludności, spowodowały mniejszą zależność od napływu kredytów zagranicznych.
EN
Autorka zajmuje się przyczynami kryzysu finansowego poprzedniej dekady, w konkretnym przypadku krajów po-socjalistycznych. W szczególności analizuje przyczyny endogeniczne kryzysu w tych krajach, które przyczyniły się dodatkowo do silnego wpływu przyczyn zewnętrznych, w postaci gwałtownego pogorszenia koniunktury w gospodarce światowej i związanego z tym zahamowania napływu zagranicznych źródeł finansowania. Jako okoliczność endogeniczna został zanalizowany wpływ opóźnionego i nieegalitarnego wzrostu dobrobytu po transformacji do gospodarki rynkowej. W sytuacji nacisku konsumeryzmu i dostępności kredytu wpłynęło to na bardzo szybki wzrost zadłużenia gospodarstw domowych. Umożliwiło to szybki wzrost konsumpcji w okresie przed kryzysem, ale stało się przyczyną jej ograniczenia i silnych fluktuacji w okresie pokryzysowym, kiedy wystąpiła konieczność spłaty kredytów, a zewnętrzne środki finansowe były znacznie mniej dostępne. Szczególny przypadek Polski był, jak się wydaje, spowodowany znacznie mniejszą skłonnością do zadłużania się ze strony przedsiębiorstw i, częściowo, gospodarstw domowych, oraz z hamującej roli nadzoru finansowego. Cechy te, występujące mimo rozwarstwienia dochodowego ludności, spowodowały mniejszą zależność od napływu kredytów zagranicznych.
References
 • Becker T. et al., Whither growth in Central and Eastern Europe. Policy lessons from an integrated Europe, “Bruegel Blueprint Series” 2010, Vol. XI, Brussels.
 • Bialowolski P. Patterns of Credit Ownership in Poland - A Multi-group Latent Class Approach, 2012, http://www.bis.org/ifc/events/6ifcconf/bialowolski.pdf
 • Boguszewski, P., Lissowska M, Low reliance on credit of Polish firms – blessing in financial crisis?, “Gospodarka Narodowa” 2012, nr 7-8.
 • Cazes S., Nesporova A.(eds.), Flexicurity. A relevant approach in Central and Eastern Europe, International Labour Office, Geneva 2007.
 • De Serres A., Scarpetta S., De la Maisonneuve C., Faling Wage Shares in Europe and in United States : how Important is Aggregation Bias ? “ Empirica” 2001, No. 4.
 • EBRD, Transition Report 2009. Transition in crisis?, EBRD, London 2010.
 • Ellis L., Smith K., The Global Upward Trend in theProfit Share, “BIS Working Papers” 2007, No. 231, Basel.
 • Gardo S., Martin R., The Impact of Global Economic Crisis on Central, Eastern and South-Eastern Europe. A Stock Taking Exercise, “ECB Occasional Paper Series” 2010, No. 114, European Central Bank, Frankfurt.
 • Gomez-Salvador S., Lojschova A;, Westermann T. Household sector borrowing in the euro area. A micro data perspective, “ECB Occassional Paper Series” 2011, No. 125, European Central Bank, Frankfurt.
 • Guscina A., Effects of Globalisation on Labor’s Share in National Income, “IMF Working Paper” 2006, No. 294, International Monetary Fund, Washington D.C.
 • ILO (2008) World of Work Report 2008. Income inequalities in the age of financial globalization, International Labour Organisation, Geneva.
 • Jayadev A. Capital account openness and the labour share of income, “Cambridge Journal of Economics” 2007, No. 31.
 • Kinoshita Y., Campos N.F. Why does FDI go where it goes? New evidence from the transition countries, “William Davidson Institute Working Paper” 2003, No. 573.
 • Kornai J., Niedobór w gospodarce, PWE, Warszawa 1985.
 • Lankes P., Venables A., Foreign direct investment in economic transition: The changing pattern of investments, “Economics of Transition” 1996, No. 4.
 • Lavoie M., Stockhammer E., Wage-led growth: Concept, theories and policies, “ILO Working Papers Conditions of Work and Employment Series” 2012, No. 41.
 • Lissowska M., Evolution of the institutions governing the Labour Market. The Case of Poland, „Rivista Dell’Associatione Rossi-Doria” 2010, No. 4.
 • Lissowska M., Szulfer J., Cykl mieszkaniowy a system bankowy – przypadek Polski, w: Pomiędzy polityką stabilizacyjną a polityką rozwoju. ”Prace i Materiały IRG”, red. J. Stacewicz, Oficyna Wydawnicza SGH 2012, nr 88, s. 85-119.
 • Myant M., Drahokoupil J., Transition Economies: Political Economy in Russia, Eastern Europe, and Central Asia, John Wiley & Sons, 2011.
 • Naastepad, C.W.M., Technology, demand and distribution: a cumulative growth model with an application to the Dutch productivity growth slowdown, “Cambridge Journal of Economics” 2006, No. 30.
 • Praca nierejestrowana w Polsce w 2004 r. (2005), GUS, Warszawa.
 • Praca nierejestrowana w Polsce w 2010 r. (2011), GUS, Warszawa.
 • Shin, H.S., Securitisation and financial stability, “The Economic Journal” 2009, No.119.
 • Stockhammer, Decline in wage share: causes and prospects. Paper written for the project: New perspectives for wages and economic growth: the potentials for wage-led growth?, “ILO Working Papers” 2012, (forthcoming).
 • Trzy Polski : potencjał i bariery integracji z Unią Europejską, (red. J. Hausner i M. Marody), Fundacja Ericha Brosta przy Fundcji Friedricha Eberta, Warszawa1999.
 • Tridico P., Financial crisis and global imbalances: its labour market origins and the aftermath, “Cambridge Journal of Economics” 2012, No. 36
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0866-9503
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-15b58647-7b72-46e6-94ee-3ff459681ac6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.