PL EN


2015 | 3 | 2 | 239-250
Article title

Rola kodeksów postępowania w odpowiedzialnych badaniach i innowacjach

Content
Title variants
PL
Role of Codes of Conduct in Responsible Research and Innovation
EN
Role of Codes of Conduct in Responsible Research and Innovation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Podstawowym celem artykułu jest przybliżenie problematyki odpowiedzialnych badań i innowacji wraz z potencjalnymi możliwościami ich szerszego wykorzystania w praktyce funkcjonowania firm i jednostek badawczo-rozwojowych. Jednym z kluczowych instrumentów prowadzących do osiągnięcia tego celu może być wypracowanie kodeksów postępowania w tym zakresie, czego przybliżenie jest drugim z celów artykułu.
Year
Volume
3
Issue
2
Pages
239-250
Physical description
Contributors
  • Dr hab., Katedra Finansów i Strategii Przedsiębiorstwa, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki, ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź,, zmatyjas@uni.lodz.pl
References
  • European Commission (2012), Responsible Research and Innovation. Europe’s ability to respond to societal challenges, http://ec.europa.eu/research/swafs/pdf/pub_rri/KI0214595ENC.pdf.
  • European Commission (2013), Options for Strengthening Responsible Research and Innovation, Publication Office of the European Union, Luxembourg.
  • Government Office for Science, UK (2007), Rigour, Respect, Responsibility. A Universal Ethical Code for Scientists, https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/283157/universal -ethical-code-scientists.pdf.
  • KARIM Interreg IVB by Paris Region Entreprises (2014), Introduction to Responsible Innovation Criteria, http://www.karimnetwork.com/wpcontent/uploads/2014/10/guide_online.pdf.
  • Ministry of Education, Culture and Science of the Government of the Netherlands (2014), 2025 Vision for Science. Choices for the future, Ontwerpwerk, The Hague.
  • Rome Declaration on Responsible Research and Innovation in Europe (2014), http://ec.europa.eu/research/swafs/pdf/rome_declaration_RRI _final_21_November.pdf.
  • Schomberg von R. (2013), A vision of responsible innovation, w: Responsible innovation, Owen R., Heintz M., Bessant J., John Wiley, London.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-15c03990-0bbc-44cb-a919-8aee71f815d9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.