PL EN


2007 | 10 | 2 | 57-74
Article title

Symulowanie zaburzeń pamięci: natura, geneza i wykrywanie za pomocą testów neuropsychologicznych

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Simulation of memory impairment: The nature, origin and detection with neuropsychological tests
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Głównym tematem artykułu jest problematyka symulowania zaburzeń funkcjonowania pamięci. DSM-IV (APA, 1994) definiuje symulowanie jako zamierzone tworzenie pozornych lub znacznie wyolbrzymionych objawów somatycznych i/lub psychicznych, motywowane czynnikami zewnętrznymi, takimi jak chęć uniknięcia służby wojskowej lub pracy, uzyskania rekompensaty finansowej, uniknięcia odpowiedzialności karnej lub zdobycia narkotyków. W pierwszej części artykułu przedstawiono trzy główne modele wyjaśniające zjawisko symulowania, które opierają się na analizie motywacji leżącej u podłoża zjawiska. Druga część została poświęcona problematyce wykrywania symulowania zaburzeń pamięci. Opisano tu podstawowe plany badawcze oraz metody wykrywania symulowania, oparte na analizach sposobu reagowania i wyników uzyskanych w standardowych testach neuropsychologicznych.
EN
The article presents a theoretical analysis of the phenomenon of simulation of memory impairment. According to the DSM-IV (APA, 1994) the essential features of simulation involve intentional or grossly exaggerated presentation of physical symptoms, motivated by external incentives such as avoiding military duty, avoiding work, obtaining financial compensation, evading criminal prosecution, or obtaining drugs. First, three main explanatory models of malingering are presented, then the issue of detection of memory impairment simulation is analyzed. The main research designs employed in the studies on simulation are discussed and detection strategies based on the analysis of the results on standard neuropsychological tests are presented.
Year
Volume
10
Issue
2
Pages
57-74
Physical description
Dates
published
2007
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-15c2031d-a99a-4921-9284-1fd07dc7c30c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.