PL EN


2016 | 1(14) | 111-122 (12)
Article title

KRYTYKA POLITYKI GOSPODARCZEJ KOALICJI PO-PSL W „GAZECIE WYBORCZEJ” 2007–2015

Authors
Content
Title variants
EN
“GAZETA WYBORCZA” AND ITS VIEWS ON THE ECONOMIC POLICY OF THE PO-PSL COALITION 2007–2015
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
“Gazeta Wyborcza”, founded in 1989, still remains the most important opinion making daily paper in Poland. In its articles it represents liberal opinions concerning social and economic policy. Although “Gazeta Wyborcza” was the main medial oppo-nent of PiS (the largest oppositional party in Poland in the period discussed in this arti-cle), it also criticised the then governing PO-PSL coalition, especially with respect to its economic policy. This critical approach was in general inspired by liberal doctrine. The main subjects of the criticism concerning the economic policy of the PO-PSL coalition in the years 2007–2015 included a lack of support of Poland’s accession to the Euro Zone, slow privatisation, maintaining the position of privileged groups in the society (farmers, miners), lack of restructurisation of the coal mining industry as well as the reduction and transfer of superannuation funds from the so-called second pillar of the pension system to ZUS.
Year
Issue
Pages
111-122 (12)
Physical description
Contributors
author
 • Akademia Ignatianum w Krakowie, ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków, e-mail: tomasz.litwin@gmail.com
References
 • Adamowski J. 2007, Media masowe w życiu społecznym [w:] Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, red. K. A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski, Warszawa.
 • Balcerowicz L. 2010, Balcerowicz: To groźny pomysł, „Gazeta Wyborcza”, nr 166.
 • Balcerowicz L. 2011, Pokusa łatwej polityki, „Gazeta Wyborcza”, nr 68.
 • Balcerowicz L., Wojciechowski W. 2013, Demony OFE wg Rostowskiego, „Gazeta Wyborcza”, nr 139.
 • Bauc J., Gadomski W., 2008, Im mniej państwo ma, tym mniej ma kłopotów, „Gazeta Wyborcza”, nr 23.
 • Bitner M., Gomułka S. 2013, Gdyby nie było OFE, politycy i tak by nas zadłużali, „Gaze-ta Wyborcza”, nr 174.
 • Bochniarz H. 2012, Musimy szybko wejść do strefy euro, „Gazeta Wyborcza”, nr 292.
 • Chojnicka K. 2004, Liberalizm [w:] Historia doktryn politycznych i prawnych. Podręcznik akademicki, K. Chojnicka, H. Olszewski, Poznań.
 • Curran J. 2007, Reinterpreting the Democratic Roles of the Media, „Brazilian Journalism Research”, Vol. 3, No. 1.
 • Czech M. 2012, Rządzie, nie rób nas w bambuko, „Gazeta Wyborcza”, nr 264.
 • Dobek-Ostrowska B. 2003, Miejsce i rola mediów masowych w systemach demokratycz-nych [w:] Media masowe w systemach demokratycznych. Teoretyczne problemy i praktyczny wymiar komunikowania politycznego, Wrocław.
 • DOM 2013, Tusk gotowy na konstytucyjny PO-PiS, „Gazeta Wyborcza”, nr 73.
 • Ekonomiczne wyzwania integracji Polski ze strefą Euro 2014, red. A. Kosior, M. Rubaszek, Warszawa.
 • Euro to polska racja stanu. Wywiad J. Pawlickiego z M. Dowgielewiczem 2012, „Gazeta Wyborcza”, nr 294.
 • Gackowski T. 2011, Czy politycy dotrzymują słowa? Obietnice polityków i ich realizacja jako przedmiot badań politologiczno-medioznawczych, „Studia Medioznawcze”, nr 4.
 • Gadomski W. 2009a, Państwo, głupku!, „Gazeta Wyborcza”, nr 74.
 • Gadomski W. 2009b, Pomyślmy, jak naprawić nasze państwo, „Gazeta Wyborcza”, nr 126.
 • Gadomski W. 2010, Obsesje Jacka Żakowskiego, „Gazeta Wyborcza”, nr 228.
 • Gadomski W. 2013a, Wyrwijmy się z szarej strefy między euro a Rosją, „Gazeta Wyborcza”, nr 34.
 • Gadomski W. 2013b, Chytry plan dorzynania OFE, „Gazeta Wyborcza”, nr 55.
 • Gadomski W. 2014a, Cała Polska funduje górnikom ubezpieczeniowe składki, „Gazeta Wyborcza”, nr 127.
 • Gadomski W. 2014b, Rachunek za obniżenie wieku emerytalnego, „Gazeta Wyborcza”, nr 165.
 • Gadomski W. 2014c, Pani premier blisko ludzi, „Gazeta Wyborcza”, nr 269.
 • Gadomski W. 2015a, Euro, czyli ambitna polityka, „Gazeta Wyborcza”, nr 2.
 • Gadomski W. 2015b, Zły model naszego górnictwa, „Gazeta Wyborcza”, nr 9.
 • Gadomski W. 2015c, Trzeba mówić górnikom prawdę, „Gazeta Wyborcza”, nr 13.
 • Gadomski W. 2015d, Górnicza pułapka, „Gazeta Wyborcza”, nr 114.
 • Gadomski W. 2015e, Kupują głosy za nasze pieniądze, „Gazeta Wyborcza”, nr 205.
 • Głogowski T. 2010, Ach, górnikiem być, „Gazeta Wyborcza”, nr 215.
 • Góra M. 2015, Emerytalna cisza wyborcza, „Gazeta Wyborcza”, nr 223.
 • Gruszczyńska A. 2015, Na węglu tracą zęby, „Gazeta Wyborcza”, nr 239.
 • Heywood A. 2006, Politologia, Warszawa.
 • Jakubowicz K. 2013, Media a demokracja w XXI wieku. Poszukiwanie nowych modeli, Warszawa.
 • Janowski K.B. 2013, Media. Między misją a rzecznictwem interesów, „Przegląd Politologiczny”, nr 4.
 • Kawalec S. 2010, Akcje z prywatyzacją, „Gazeta Wyborcza”, nr 16.
 • Kaźmierczak A. 2013, Dylematy integracji Polski ze strefą euro [w:] Wprowadzenie euro w Polsce – za i przeciw, red. J. Adamiec, Warszawa.
 • Kostrzewski L., Miączyński P. 2007, Premierzy mają słabość do górników, „Gazeta Wyborcza”, nr 289.
 • Kostrzewski L., Miączyński P. 2013, Tajemnica minimalnych emerytur, „Gazeta Wybor-cza”, nr 66.
 • Kostrzewski L., Miączyński P. 2014a, PiS mówi o obniżkach. Wieku czy świadczeń, „Gazeta Wyborcza”, nr 45.
 • Kostrzewski L., Miączyński P. 2014b, Nie ma wyjścia. Żyjemy dłużej, popracujemy też dłużej, „Gazeta Wyborcza”, nr 105.
 • Kostrzewski L., Miączyński P. 2015a, Z pustego ZUS i Prezydent Duda nie naleje, „Ga-zeta Wyborcza”, nr 185.
 • Kostrzewski L., Miączyński P. 2015b, Lekcja o emeryturach dla Prezydenta Dudy, „Ga-zeta Wyborcza”, nr 235.
 • Kostrzewski L., Miączyński P., Popiołek A. 2013a, Ale dziura w emeryturach, „Gazeta Wyborcza”, nr 160.
 • Kostrzewski L., Miączyński P., Popiołek A. 2013b, O emerytury niech się martwią inni, „Gazeta Wyborcza”, nr 285.
 • Kurski J. 2015, Petru syndrom 4,99, „Gazeta Wyborcza”, nr 175.
 • Maciejewicz P. 2015, Europas czy euro odnowa, „Gazeta Wyborcza”, nr 73.
 • Maciejewicz P., Skwirowski P. 2014a, PIT-ów na wsi nie będzie, „Gazeta Wyborcza”, nr 90.
 • Maciejewicz P., Skwirowski P. 2014b, Polski rolnik na dorobku, „Gazeta Wyborcza”, nr 232.
 • Madeja J. 2015, Czarny Śląska los, „Gazeta Wyborcza”, nr 248.
 • Madera A. J. 2003, Fenomen „Gazety Wyborczej”, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, nr 1.
 • Marchewka-Bartkowiak K. 2013, Korzyści i koszty wejścia Polski do strefy euro w świe-tle integracji długu i budżetu UGW [w:] Wprowadzenie euro w Polsce – za i prze-ciw, red. J. Adamiec, Warszawa.
 • MAZ, BED, PAP 2013, Balcerowicz: To trzy warianty zamachu na oszczędności Polaków, „Gazeta Wyborcza”, nr 150.
 • Miączyński P., Kostrzewski L. 2013a, Co dalej z KRUS?, „Gazeta Wyborcza”, nr 123.
 • Miączyński P., Kostrzewski L. 2013b, Co się powinno zmienić w KRUS?, „Gazeta Wyborcza”, nr 235.
 • Miączyński P., Kostrzewski L. 2013c, Firmy mniej kochają euro, „Gazeta Wyborcza”, nr 275.
 • Miączyński P., Kostrzewski L. 2014, PSL wytargował emerytury, „Gazeta Wyborcza”, nr 12.
 • Miączyński P., Kostrzewski L. 2015, Zawracanie emerytur, „Gazeta Wyborcza”, nr 221.
 • Molochy trzymają sznurki. Wywiad W. Gadomskiego z T. Syryjczykiem 2010, „Gazeta Wyborcza”, nr 245.
 • Naszkowska K. 2014a, Wieś jedzie na hamulcu, „Gazeta Wyborcza”, nr 232.
 • Naszkowska K. 2014b, Wieś grzechu wyborczego warta, „Gazeta Wyborcza”, nr 258.
 • Niech rząd zostawi banki w spokoju. Wywiad M. Samcika z Prof. L. Balcerowiczem 2010, „Gazeta Wyborcza”, nr 185.
 • Nowakowska A. 2007, PSL wciąż myśli tylko o rolnikach, „Gazeta Wyborcza”, nr 289.
 • Nowakowska A., Wielowieyska D. 2011, Działaczem być, „Gazeta Wyborcza”, nr 130. nr 242.
 • Nowakowska A., Wielowieyska D. 2013, Jak i kiedy wchodzić do Eurolandu, „Gazeta Wyborcza”, nr 72.
 • Popiołek A. 2013, Za chwilę rząd zetnie OFE, „Gazeta Wyborcza”, nr 281.
 • Popiołek A. 2014, OFE – ostatnie starcie, „Gazeta Wyborcza”, nr 170.
 • Prusek T. 2015, Zamiast palić opony na ulicach, „Gazeta Wyborcza”, nr 218.
 • Rau Z. 2000, Liberalizm [w:] Doktryny polityczne XIX i XX wieku, red. K. Chojnicka, W. Kozub-Ciembroniewicz, Kraków 2000.
 • Tchorek G., Czaja J. 2013, Doświadczenia integracji rynków finansowych w strefie euro. Implikacje dla Polski [w:] Wprowadzenie euro w Polsce – za i przeciw, red. J. Adamiec, Warszawa.
 • Tomkiewicz J. 2013, Wejście do strefy euro a konkurencyjność gospodarki [w:] Wpro-wadzenie euro w Polsce – za i przeciw, red. J. Adamiec, Warszawa.
 • Wroński P., Baj L., Bielecki T. 2013, Euro, zadanie na pokolenie, „Gazeta Wyborcza”, nr 43.
 • Źle się dzieje w państwie polskim. Wywiad W. Gadomskiego z L. Balcerowiczem 2013, „Gazeta Wyborcza”, nr 58.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-15c49061-6308-4cec-bdd0-bdd3219cafd4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.