PL EN


2019 | 4/2019 | 125-132
Article title

O przydatności ekologii informacji w brokeringu informacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Issue
Pages
125-132
Physical description
Dates
published
2020-07-02
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński
References
 • Babik W., Broker informacji – komercyjny bibliotekarz? [w:] „Archiwista cyfrowy” i infobroker. Kształcenie, sylwetka, wyzwania, red. D. Drzewiecka, B. Drzewiecki, Kraków 2016.
 • Babik W., Ekologia informacji, „Zagadnienia Informacji Naukowej” 2001, nr 2 (78).
 • Babik W., Ekologia informacji, Kraków 2014.
 • Babik W., Ekologia informacji katalizatorem równoważenia rozwoju społeczeństwa informacji i wiedzy, „Zagadnienia Informacji Naukowej” 2012, nr 2 (100).
 • Babik W., Ekologia informacji – wyzwanie XXI wieku, „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” 2002, nr 1 (37).
 • Babik W., O natłoku informacji i związanym z nim przeciążeniu informacyjnym, http://www.ap.krakow.pl/ktime/ref2010/babik.pdf (20.05.2019).
 • Batorowska H., Od alfabetyzacji informacyjnej do kultury informacyjnej. Rozważania o dorosłości informacyjnej, Warszawa 2013.
 • • Capurro R., Towards an Information Ecology [w:] Information and Quality. Proceedings of the NORDINFO International Seminar, Copenhagen. 23–25 August 1989, ed. I. Wormell, London 1990, http://www.capurro.de/nordinf.htm (15.12.2019).
 • Carr N., Płytki umysł. Jak Internet wpływa na nasz mózg, Gliwice 2013.
 • Castells M., Społeczeństwo sieci, Warszawa 2006.
 • Chodubski A., Informacja w warunkach kształtującej się globalnej społeczności obywatelskiej, materiały międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Informacja naukowa a dydaktyka”, Gdańsk 10–12 czerwca 1999.
 • Człowiek w obliczu szans cyberprzestrzeni i świata wirtualnego, red. nauk. J. Bednarek, Warszawa 2014.
 • Davenport T., Prusak L., Information ecology. Mastering Informational Knowledge Environment, New York-Oxford 1997.
 • Eryomin A.L., Information ecology – a viewpoint, „International Journal of Environmental Studies” 1998, No. 3–4.
 • Golka M., Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne, Warszawa 2008.
 • Krzysztofek K., Społeczeństwo w dobie internetu: refl eksyjne czy algorytmiczne? [w:] Re; internet – społeczne aspekty medium. Polskie konteksty i interpretacje, red. nauk. Ł. Jonak, P. Mazurek, M. Olcoń, A. Przybylska, A. Tarkowski, J.M. Zając, Warszawa 2006.
 • Kurek-Kokocińska S., Społeczeństwo biblioteczne jako społeczeństwo informacyjne, „Zagadnienia Informacji Naukowej” 2001, nr 2 (78).
 • • Nardi B., O’ Day V.L., Information Ecologies. Using Technology with Heart, Cambridge 1999.
 • Nowak E.P., Broker informacji – odpowiedź na zapotrzebowanie XXI wieku, „Zagadnienia Informacji Naukowej” 2006, nr 1 (85).
 • Senior zalogowany, red. nauk. B. Szmigielska, Kraków 2014.
 • Small G., Vorgan G., iMózg. Jak przetrwać technologiczną przemianę współczesnej umysłowości, Poznań 2011.
 • Spitzer M., Cyfrowa demencja. W jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci, Słupsk 2013.
 • Toffler A., Szok przyszłości, wyd. 3, Przeźmierowo 2007.
 • Uścińska G., Zabezpieczenia społeczne osób korzystających z prawa przemieszczania się w Unii Europejskiej, Warszawa 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1731-0725
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-15ceb91d-bfa0-4d2e-bb23-44be7052260b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.