PL EN


2016 | 4 (17) | 173-186
Article title

Pedagog specjalny – człowiek o wyjątkowych predyspozycjach osobowościowych, profesjonalista posiadający rozległą, interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności

Content
Title variants
EN
Special education teacher – a person of exceptional personality predispositions, a professional holding a vast, interdisciplinary knowledge and skills
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł stanowi swoistą, osobistą refleksje autorki dotyczącą kondycji pedagoga specjalnego – profesjonalisty reprezentującego szeroką interdyscyplinarną wiedzę, a przede wszystkim człowieka dla innych, człowieka o wyjątkowych predyspozycjach osobowościowych i etyczno-moralnych. Uwaga skupiona jest wokół paradygmatu człowieczeństwa, poczucia odpowiedzialności, autorytetu wyzwalającego oraz samoaktualizacji pedagoga specjalnego.
EN
The article is the Author’s personal refl ection on the condition of a special education teacher - a professional representing a broad interdisciplinary knowledge and above all, a person “for others”, distinguished by exceptional personality and ethical-moral predispositions. The article’s attention is focused on the paradigm of humanity, sense of responsibility, liberating authority and self-actualization of a special education teacher.
Year
Issue
Pages
173-186
Physical description
Contributors
  • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-15cfe08b-ef93-46bb-9367-5028d2c1c8e3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.