Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 4(20) | 32

Article title

ŹRÓDŁA I PRZYCZYNY KONFLIKTU ZBROJNEGO NA UKRAINIE W UJĘCIU POLEMOLOGICZNYM

Content

Title variants

EN
The sources and causes of the armed conflict in Ukraine from a polemological perspective

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
The aim of this paper is to identify and analyse the sources and causes of the armed conflict in Ukraine from a polemological perspective, i.e. referring to deep structural factors, economic tendencies and phenomena, as well as occasional causes. The complexity of the Ukrainian armed conflict results largely from the character of the sources and causes, and from the fact that they are deeply-rooted and go way beyond the problem of stopping the process of Ukraine’s initial integration with the EU by former President Viktor Yanukovych. From a polemological perspective, the escalation of the conflict was caused by a complex combination of structural and economic causes. With regard to the postponement of the signing of the association agreement with the EU, it should rather be regarded as a pretext (an occasional cause) of starting the protests, whose escalation led to the establishment of the socalled separatist republics and the outbreak of the armed conflict. The paper attempts to sort out and conduct a broad analysis of the causes of the abovementioned events.

Keywords

Contributors

 • Akademia Sztuki Wojennej

References

 • 1. Ćwiek-Karpowicz Jarosław, Secrieru Stanislav (red.), Sankcje i Rosja, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2015.
 • 2. Eckhardt Krzysztof, Status prawny Krymu w świetle orzeczeń Sądów Konstytucyjnych Ukrainy i Rosji, Przegląd Sejmowy 3(122)/2014.
 • 3. Felsztyński Jurij, Stanczew Michaił, Trzecia wojna światowa? Bitwa o Ukrainę, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2015.
 • 4. Jakubowski Andrzej, Struktura etniczna współczesnej Ukrainy, Facta Simonidis, nr 1(1)/2008.
 • 5. Korniejenko Agnieszka, Pełzająca wojna. Quo Vadis, Ukraino?, Wydawnictwo M., Kraków 2014.
 • 6. Kozłowski Krzysztof, Kolory rewolucji, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2012.
 • 7. Kubaczyk Tadeusz, Piotrowski Sławomir, Żyła Marek, Międzynarodowe konsekwencje konfliktu zbrojnego na Ukrainie, AON, Warszawa 2016.
 • 8. Makowski Andrzej, O co my walczymy?, Kwartalnik Bellona, nr 3/2014.
 • 9. Mearsheimer John J., Why the Ukraine Crisis Is the West’s Fault: The Liberal Delusions That Provoked Putin, „Foreign Affairs”, vol. 93, nr 5.
 • 10. Rocznik Strategiczny 2014/15, t. 20, Instytut Stosunków Międzynarodowych UW, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2015.
 • 11. Sobczyk Kamil, Konflikt na Ukrainie – porażka czy szansa dla Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony?, Bezpieczeństwo Narodowe nr 1/2015, BBN.
 • 12. Świder Konrad, Stec Agnieszka, Leszczyński Tadeusz Zbigniew (red.), Współczesna Ukraina – trwałość czy rozpad?, Polskie Towarzystwo Geopolityczne, Warszawa – Kraków 2015.
 • 13. The Military Balance 2013, The International Institute For Strategic Studies, Londyn 2013.
 • 14. The Military Balance 2014, The International Institute For Strategic Studies, Londyn 2014.
 • 15. Urbański Marcin, Geopolityczna riposta Rosji w Europie Środkowej i Wschodniej, Obronność. Zeszyty Naukowe WZiD, nr 3(11)/2014.
 • 16. Wrzosek Marek, Konflikt rosyjsko-ukraiński a zmiany w teorii prowadzenia działań militarnych, Kwartalnik Bellona, nr 4/2014.
 • 17. Wrzosek Marek, Krym – polityczno-militarne aspekty konfliktu, Kwartalnik Bellona, nr 2/2014.
 • 18. Zięba Ryszard, Ukraina jako przedmiot rywalizacji między Zachodem a Rosją, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 3/2015.
 • 1. Fisher Ewa, Rogoża Jadwiga, Krym rok po aneksji – koniec miesiąca miodowego?, Analizy OSW, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2015-03-25/krym-rok-po-aneksji-koniec-miesiaca-miodowego.
 • 2. Fisher Ewa, Rogoża Jadwiga, Krymski worek bez dna: koszty aneksji półwyspu przez Rosję, Komentarze OSW, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/ko-mentarze-osw/2014-08-01/krymski-worek-bez-dna-koszty-aneksji-polwyspu-przez-rosje.
 • 3. General Assembly Resolution 3314 (XXIX), Definition of Aggression, 14 December 1974, http://legal.un.org/avl/ha/da/da.html.
 • 4. http://kresy24.pl/57095/szok-na-ukrainie-masowa-dezercja-oddzialow/.
 • 5. http://natemat.pl/137393,ukrainska-armia-miala-powazne-problemy-poroszenko-30-proc-zdezerterowalo-z-donbasu.
 • 6. http://wiadomosci.onet.pl/prasa/wszystkie-wojny-krymskie/7e63b.
 • 7. http://www.defence24.pl/67496,memorandum-budapesztanskie-pozorna-gwarancja-bezpieczenstwa-dla-ukrainy.
 • 8. http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1382532,Konflikt-na-Ukrainie-Brytyjski-raport-katastrofalne-bledy-UE.
 • 9. http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1387878,Od-inwazji-zielonych-ludzikow-do-aneksji-Krymu-przez-Rosje-kalendarium.
 • 10. http://www.transparency.org/cpi2013/results.
 • 11. http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/die-welt-ue-jak-sklocony-kurnik-putin-silny-slaboscia-europy,427763.html.
 • 12. http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/ukrainski-general-przeszedl-na-strone-rebeliantow,553999.html.
 • 13. https://www.wprost.pl/swiat/449408/Miedwiediew-Nigdy-nie-gwarantowalismy-integralnosci-Ukrainy.html.
 • 14. Hyndle-Hussein Joanna, Państwa bałtyckie: zaniepokojenie rosyjską in-terwencją na Ukrainie, Analizy OSW, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/ana-lizy/2014-03-05/panstwa-baltyckie-zaniepokojenie-rosyjska-interwencja-na-ukrainie.
 • 15. Januła Eugeniusz, Kasińska Małgorzata, Siły Zbrojne Ukrainy – potęga czy fikcja?, http://geopolityka.org/analizy/eugeniusz-janula-malgorzata-kasinska-sily-zbrojne-ukrainy-potega-czy-fikcja.
 • 16. Kosior Czesław, Potencjał militarny Ukrainy w obliczu rosyjskiej agresji, Ośrodek Analiz Strategicznych, czerwiec 2015, https://oaspl.org/2015/06/23/po-tencjal-militarny-ukrainy-w-obliczu-rosyjskiej-agresji/.
 • 17. Kuczma zlecił zabójstwo Gongadzego, https://www.wprost.pl/swiat/81143/ Kuczma-zlecil-zabojstwo-Gongadzego.html.
 • 18. Lees Kevin, All you wanted to know about Ukraine’s Donbas region, http://suffragio.org/2014/04/18/all-you-wanted-to-know-about-ukraines-donbass-region/.
 • 19. Memorandum on Security Assurances in connection with Ukraine’s ac-cession to the Treaty on the NPT, https://www.msz.gov.pl/en/p/wieden-ob-we_at_s_en/news/memorandum_on_security_assurances_in_connection_with_ukra-ine_s_accession_to_the_treaty_on_the_npt?printMode=true.
 • 20. Olszański Tadeusz, Sarna Arkadiusz, Wierzbowska-Miazga Agata, Konsekwencje aneksji Krymu, Analizy OSW, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/ana-lizy/2014-03-19/konsekwencje-aneksji-krymu.
 • 21. Pawłowski Tymoteusz, Wielki Głód na Ukrainie – miliony ofiar polityki Jó-zefa Stalina, http://historia.wp.pl/title,Wielki-Glod-na-Ukrainie-miliony-ofiar-polityki-Jozefa-Stalina,wid,16500884,wiadomosc.html?ticaid=11709e.
 • 22. Roszczenko Mikołaj, Kto mieszka na Ukrainie, http://nadbuhom.pl/art_2322.html.
 • 23. Stopka Michał, Prawdziwe przyczyny konfliktu Rosja-Ukraina i skutki dla polskiej gospodarki i giełdy, http://www.michalstopka.pl/przyczyny-i-skutki-konfliktu-rosja-ukraina-polska-gospodarka-i-gielda/.
 • 24. Stories of Donbass, http://www.oseweb.org/regions/donbass.
 • 25. Trusewicz Iwona, Achmetow nie wjedzie do Donbasu, http://www.rp.pl/Biznes/306039948-Achmetow-nie-wjedzie-do-Donbasu.html.
 • 26. Wierzbowska-Miazga Agata, Konończuk Wojciech, (Nie)porozumienie genewskie w sprawie Ukrainy, Analizy OSW, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/ analizy/2014-04-24/nie-porozumienie-genewskie-w-sprawie-ukrainy.
 • 27. Wilk Andrzej, Militarne konsekwencje aneksji Krymu, Analizy OSW, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2014-03-19/militarne-konsekwencje-aneksji-krymu.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2299-2316

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-15e34e9b-41b7-4bf6-9fc4-7acd9ae51b4b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.