PL EN


2017 | 2(33) | 77-100
Article title

Sonet VIII Williama Szekspira w pieśniach Dymitra Kabalewskiego, Igora Strawińskiego i Pawła Mykietyna

Authors
Content
Title variants
EN
The 8th Sonnet by William Shakespeare in Songs of Kabalevsky, Stravinsky and Mykietyn
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The 8th Sonnet Music to hear by William Shakespeare belongs to socalled „procreation sonnets”, where the poet insists on a young man to marry and have children. It should grant immortality to him and his youthful beauty to the world. The poem, written in iambic pentameter, reveals the structure of an Elizabethan sonnet. The main emphasis is laid on the last strophe, which does not serve anymore as a protective advice, but as a warning. The syndrome of the 8th Sonnet, understood after Mieczysław Tomaszewski as a “group of constitutive features” is formed here by the following categories: musicality, metaphorism, oxymoronity, rhetoricity and erotic ambivalence. The poem has found its musical interpretations in the output of the 20th century composers: Dmitry Kabalevsky, Igor Stravinsky and Paweł Mykietyn. All songs are both musically and expression wise distant from each other, nevertheless each of them reflects an element of the Sonnet’s character. Metaphorism and oxymoronity appear in music of every composer in a very individualized way, which is proved by the analysis of word-tone relations. The sphere of erotic ambivalence is present only in Mykietyn’s song, intended for a male soprano. In a lyrical song by Kabalevsky the musicality and rhetoricity of the poem are especially underlined. In a constructivist approach of Stravinsky (dodecaphony) and Mykietyn (circle canon) analogies to an intellectual game and a net of complex literary metaphors in the poem can be found. (tłum. Iwona Sowińska-Fruhtrunk)
Year
Issue
Pages
77-100
Physical description
Dates
online
2017-04-01
Contributors
 • Akademia Muzyczna w Krakowie
References
 • Barańczak S., „Nie igraszka czasu”, [w:] W. Shakespeare, Sonety, tłum., wstęp i oprac. S. Barańczak, Poznań 1993.
 • Burzyńska A., Gender i queer, [w:] taż, M.P. Markowski, Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, Krakow 2007.
 • Butler S., Shakespeare's Sonnets Reconsidered, London 1927.
 • Daragan D.G., Kabalevsky, Dmitry Borisovich, [w:] The New Grove Dictionary of Music and Musicians, red. S. Sadie, t. 13 , London 2001.
 • Dyboski R., O sonetach i poematach Szekspira, Warszawa 1914.
 • Erhardt L., Igor Strawiński, Warszawa 1978.
 • Fineman J., Shakespeare's Perjured Eye: The Invention of Poetic Subjectivity in the Sonnets, London 1986.
 • Gibińska M., „Złączyłem z wierszem już moj żywot smutny”. Maria Sułkowska i jej przekład Sonetow Szekspira, Krakow 2012.
 • Gmys M., Eros z Tanatosem w tle, [w:] P. Mykietyn, Shakespeare’s Sonnets for Male Soprano and Piano, Krakow 2007.
 • Jarzębska A., Kabalewski Dmitrij Borisowicz, [w:] Encyklopedia muzyczna PWM. Część biograficzna, red. E. Dziębowska, t. 5 (KLŁ), Krakow 1997.
 • Jarzębska A., Słowo i muzyka w pieśniach solowych Igora Strawińskiego, [w:] Pieśni w tworczości Karola Szymanowskiego i jemu wspołczesnych, red. Z. Helman, Krakow 2001.
 • Jarzębska A., Strawiński Igor Fiodorowicz, [w:] Encyklopedia muzyczna PWM. Część biograficzna, red. E. Dziębowska, t. 10 (Sm–Ś), Krakow 1979.
 • Jarzębska A., Strawiński. Myśli i muzyka, Krakow 2002.
 • Mayenowa M.R., Poetyka teoretyczna. Zagadnienia języka, Wrocław 2000.
 • Mori A., Proportional Exchange in Stravinsky's Early Serial Music, „Journal of Music Theory” 1997, nr 2.
 • Mykietyn P., Kompozytor i maski, rozm. przepr. M. Dziadek, „Opcje” 2000, nr 2–3.
 • Mykietyn P., Patrzę w głąb swojej duszy, rozm. przepr. B. Tumiłowicz, „Muzyka21” 2003, nr 5.
 • Piwowarska J., Pośrod dysonansow i harmonii. Rosyjskie przekłady Sonetu 29. Williama Shakespeare’a, [w:] Kłamliwe posłanie. Lektury sonetow Shakespeare'a, red. M. Gibińska, A. Pokojska, Krakow 2005.
 • Podrygajło K., Sonety Szekspira i ich trwanie w muzyce Pawła Mykietyna, „Res Facta Nova” 11 (2010).
 • Schlauch M., Zarys wersyfikacji angielskiej, [w:] Poetyka. Zarys encyklopedyczny, red. M.R. Mayenowa, L. Pszczołkowska, Wrocław 1958.
 • Sito J., Wstęp, [w:] W. Shakespeare, Sonety, tłum. J. Sito, Warszawa 1982.
 • Sławiński J., Sonet, [w:] Słownik terminow literackich, red. M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa i in., Wrocław 2002.
 • Sonet, [w:] M. Bernacki, M. Pawlus, Słownik gatunkow literackich, wstęp M. Jaworski, Kalisz 2008.
 • Strawiński I., Kroniki mego życia, tłum. J. Kydryński, Krakow 1974.
 • Strawiński I., Poetyka muzyczna, tłum. S. Jarociński, Krakow 1980.
 • Szczecińska E., Mykietyn – szkic do portretu, „Tygodnik Powszechny” 2008, nr 36.
 • Tomaszewski M., Słopiewnie Szymanowskiego według Tuwima, [w:] tenże, Nad pieśniami Karola Szymanowskiego. Cztery studia, Krakow 1998.
 • Tomaszewski M., Uber allen Gipfeln ist Ruh Goethego w pieśniach Zeltera, Schuberta, Schumanna i Liszta, [w:] Wiersz i jego pieśniowe interpretacje. Zagadnienia tekstow wielokrotnie umuzycznionych. Studia porownawcze, red. tenże, seria ≪Muzyka i Liryka≫, t. 3, Krakow 1991.
 • Vendler H., The Art of Shakespeare's Sonnets, Cambridge 1999.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2353-7094
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-15e3b50d-bef0-4ad5-8ad1-17374b8a5f52
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.