PL EN


2013 | XC (90) | 83-96
Article title

Współpraca nauki i biznesu w regionie łódzkim – wyniki badania ankietowego

Content
Title variants
EN
Business – science cooperation in the Lodz region – research results
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article is the attempt to evaluate the business – science cooperation in the Lodz region on the basis of the research conducted among project titled “The Co-operation of Science and Business as a Factor Enhancing Innovativeness of the Lodz Region” co-financed from European Union under European Social Fund. The research findings indicate that cooperation between business and science spheres is not well developed yet. However, entrepreneurs perceive the cooperation with science as efficient and propose certain actions that should be undertaken to support this kind of ventures.
Keywords
Year
Volume
Pages
83-96
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
References
  • Forlicz S., Niedoskonała wiedza podmiotów rynkowych, PWN, Warszawa 2001.
  • Gabryś A., Najlepsze praktyki w zakresie współpracy ośrodków naukowych i biznesu przy wykorzystaniu środków z UE, Wyd. Fund. Aurea Mediocritas, Warszawa 2008.
  • Hejduk H.I., Główne uwarunkowania rozwoju nauk zarządzania w Polsce, Ekon. i Org. Przedsięb. 2006/3.
  • Nesterowicz P., Organizacja na krawędzi chaosu, WPSB, Kraków 2001.
  • Stawasz E. i in., Analiza potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw z sektora MSP w województwie łódzkim, RSI Loris, Łódż 2004
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0081-6841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1605088d-e136-4d14-9cd6-19a044185cc7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.