PL EN


2015 | 46 | 17-24
Article title

A covarying-collexeme analysis of the German caused-motion construction in the soccer domain

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie wyników badań ilościowych i jakościowych nad konstrukcją wyrażającą ruch spowodowany przyczyną zewnętrzną w domenie piłki nożnej. Wyniki pomiarów istotności statystycznej leksemów występujących w dwóch różnych miejscach tej samej konstrukcji pokazują, że istnieją pary leksemów, które są mocno i słabo powiązane z tą konstrukcją. Ponadto uzyskane wyniki potwierdzają tezę, że semantyczna spójność pomiędzy najbardziej znaczącymi parami leksemów jest determinowana przez ramowo-semantyczną wiedzę.
This paper adopts a constructional approach to grammar and the collostructional method, which is designed to investigate interactions between lexical items occurring in two different slots of the same grammatical structure. The method, referred to as “covarying collexeme analysis,” is applied to identify the association strength between pairs of words occurring in two different slots of the German caused-motion construction in the soccer domain. The results of this investigation reveal that the relations between two different slots of this construction are determined by frame-semantic knowledge.
Year
Issue
46
Pages
17-24
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistryczny w Siedlcach
References
 • Croft, W. (2001). Radical construction grammar: Syntactic theory in typological perspective.Oxford: Oxford University Press.
 • Croft, W. (2007). Construction grammar. D. Geeraerts and H. Cuyckens (Eds.), TheOxford handbook of cognitive linguistics (463–508). Oxford: Oxford UniversityPress.
 • Goldberg, A. (1995). Constructions: A construction grammar approach to argument structure.Chicago: Chicago University Press.
 • Goldberg, A. (2003). Constructions: A new theoretical approach to language. Trends inCognitive Science, 7(5), 219–224.
 • Goldberg, A. (2006). Constructions at work: The nature of generalization in language.Oxford: Oxford University Press.
 • Gries, S. Th. and A. Stefanowitsch. (2004a). Extending collostructional analysis: A corpusbasedperspective on alternations. International Journal of Corpus Linguistics, 9(1),97–129.
 • Gries, S. Th. and A. Stefanowitsch. (2004b). Co-varying collexemes in the into causative.M. Achard and S. Kemmer (Eds.), Language, culture, and mind (225–236). Stanford,CA: CSLI.
 • Langacker, R. (1987). Foundations of cognitive grammar (Vol. 1). Stanford, CA: StanfordUniversity Press.
 • Stefanowitsch, A. and S. Th. Gries. (2003). Collostructions: Investigating the interactionbetween words and constructions. International Journal of Corpus Linguistics, 8(2),209–243.
 • Stefanowitsch, A. and S. Th. Gries. (2005). Covarying collexemes. Corpus Linguistics andLinguistic Theory, 1(1), 1–43.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1610249d-d885-4f44-87a8-4bd0cca535f2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.