PL EN


Journal
2018 | 52 | 5-22
Article title

O sztuce wypowiedzi krytycznej. Analiza wybranych prac Bonifacego Miązka (1935–2018)

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
On the art of critical expression. Analysis of selected works of Bonifacy Miązek This article focuses on critical statements and examines many issues related to the art of writing critical texts. Bonifacy Miązek’s critical writings became the starting point for reflection on the broadly understood criticism of literature and the role the critic plays in today’s world. The author’s deliberations concentrate on the principles of creating critical statements and around the literary critic’s workshop and the methods he uses in his work. Bonifacy Miązek in his critical works formulates postulates that are important from the point of view of contemporary criticism of literature and creates a basic set of principles and standards that should be followed by a literary critic in his work. Therefore, this article is the essence of what is important for future scholars and critics of literature and what is the constitutive basis of their texts.
Journal
Year
Issue
52
Pages
5-22
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Wrocławski
References
 • Białek Edward, Heck Dorota, Trzaskowski Zbigniew (red.), Koncepcje prawdy w poezji i pracach krytycznoliterackich Bonifacego Miązka. Studia i szkice, Wrocław 2015.
 • Bolecki Włodzimierz, Co to jest krytyka, [w:] Badania nad krytyką literacką. Seria druga, pod red. M. Głowińskiego i K. Dybciaka, Wrocław-Warszawa 1984.
 • Głowiński Michał, Próba opisu tekstu krytycznego, [w:] Badania nad krytyką literacką. Seria druga, pod red. M. Głowińskiego i K. Dybciaka, Wrocław-Warszawa 1984.
 • Głowiński Michał, Dybciak Krzysztof (red.), Badania nad krytyką literacką. Seria druga, Wrocław-Warszawa 1984.
 • Grocholiński Antoni, Bonifacy Miązek: Przygoda z książką. Wybór szkiców i recenzji o poezji i prozie. Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2004, ss. 253, „Orbis Linguarum” 2004, vol. 27.
 • Heck Dorota, Historycznoliteracka i krytyczna eseistyka ks. Bonifacego Miązka, czyli dlaczego ksiądz profesor nie jest eseistą?, [w:] Koncepcje prawdy w poezji i pracach krytycznoliterackich Bonifacego Miązka. Studia i szkice. Red. E. Białek, D. Heck i Z. Trzaskowski, Wrocław 2015.
 • Miązek Bonifacy, Młoda poezja emigracji, „Przemiany” 1969, nr 7.
 • Miązek Bonifacy, rec.: W. Sznarbachowski, Wieczorna Wenus, „Tydzień Polski”, z dn. 7.12.1985.
 • Miązek Bonifacy, rec.: Cz. Bednarczyk, Szuwary, „Tydzień Polski”, lipiec 1991.
 • Miązek Bonifacy, Teksty i komentarze, Sandomierz 1996.
 • Miązek Bonifacy, Dramat pamięci. „Ciemny czas” i „Lustro” Wacława Iwaniuka, [w:] B. Miązek, Teksty i komentarze, Sandomierz 1996.
 • Miązek Bonifacy, O liryce Barbary Toporskiej, [w:] B. Miązek, Teksty i komentarze, Sandomierz 1996.
 • Miązek Bonifacy, Notatki o Chabrowskim, [w:] B. Miązek, Teksty i komentarze, Sandomierz 1996.
 • Miązek Bonifacy, W kręgu uczucia. O poezji Bieńkowskiej i Obertyńskiej, [w:] B. Miązek, Teksty i komentarze, Sandomierz 1996.
 • Miązek Bonifacy, Recenzje książek do nagrody „Wiadomości”, [w:] B. Miązek, Teksty i komentarze, Sandomierz 1996.
 • Miązek Bonifacy, O antologii kapłańskiej, [w:] B. Miązek, Teksty i komentarze, Sandomierz 1996.
 • Miązek Bonifacy, Przygoda z książką. Wybór szkiców i recenzji o poezji i prozie, Wrocław 2004.
 • Miązek Bonifacy, O wierszach Gerdy Hagenau, austriackiej pisarki i tłumaczki, [w:] B. Miązek, Przygoda z książką. Wybór szkiców i recenzji o poezji i prozie, Wrocław 2004.
 • Miązek Bonifacy, Romana Taborskiego prace badawcze o „Polskim Wiedniu”, [w:] B. Miązek, Przygoda z książką. Wybór szkiców i recenzji o poezji i prozie, Wrocław 2004.
 • Miązek Bonifacy, Nowa książka Piotra Obrączki „Od Ordona do Szymanowskiego”, „Orbis Linguarum” Wrocław 2006, vol. 30.
 • Miązek Bonifacy, Kilka uwag o współczesnej polskiej poezji w Wiedniu, „Orbis Linguarum” 2009, vol. 34.
 • MiązekBonifacy , Od Kasprowicza do Miłosza. Studia z dziejów kultury i literatury, red. K. A. Kuczyński, P. Obrączka, Kielce 2016.
 • Miązek Bonifacy, O antologii „Słowa na pustyni”, [w:] B. Miązek, Od Kasprowicza do Miłosza. Studia z dziejów kultury i literatury, red. K. A. Kuczyński, P. Obrączka, Kielce 2016.
 • Miązek Bonifacy, Uwagi na marginesie pewnego artykułu, [w:] B. Miązek, Od Kasprowicza do Miłosza. Studia z dziejów kultury i literatury, red. K. A. Kuczyński, P. Obrączka, Kielce 2016.
 • Miązek Bonifacy, Książka o tamtych czasach, [w:] B. Miązek, Od Kasprowicza do Miłosza. Studia z dziejów kultury i literatury, red. K. A. Kuczyński, P. Obrączka, Kielce 2016.
 • Miązek Bonifacy, Uwagi na marginesie pewnego artykułu, [w:] B. Miązek, Od Kasprowicza do Miłosza. Studia z dziejów kultury i literatury, red. K. A. Kuczyński, P. Obrączka, Kielce 2016.
 • Miązek Bonifacy, Odpowiedzialność i druk, [w:] B. Miązek, Od Kasprowicza do Miłosza. Studia z dziejów kultury i literatury, red. K. A. Kuczyński, P. Obrączka, Kielce 2016.
 • Miązek Bonifacy, Brzydki pamflet na Alicję Lisiecką i jej „Księcia”, [w:] B. Miązek, Od Kasprowicza do Miłosza. Studia z dziejów kultury i literatury, red. K. A. Kuczyński, P. Obrączka, Kielce 2016.
 • Miązek Bonifacy, O naszym środowisku, [w:] B. Miązek, Od Kasprowicza do Miłosza. Studia z dziejów kultury i literatury, red. K. A. Kuczyński, P. Obrączka, Kielce 2016.
 • Mochoń Małgorzata, Bonifacy Miązek – wykładowca, badacz i krytyk literacki, [w:] Szkice do portretu Bonifacego Miązka, pod red. J. Pacławskiego, Kielce 2000.
 • Mochoń Małgorzata, Profesor i poeta jako krytyk poezji, [w:] Koncepcje prawdy w poezji i pracach krytycznoliterackich Bonifacego Miązka. Studia i szkice. Red. E. Białek, D. Heck i Z. Trzaskowski, Wrocław 2015.
 • Ortwin Ostap, Samoistność krytyki literackiej, „Sygnały”, Lwów 1934, nr 10/11.
 • Opisanie z pamięci. Antologia poetycka londyńskiej grupy „Kontynentów”, wybrał, oprac. i przedm. opatrzył A. Lam, Warszawa 1965.
 • Pacławski Jan (red.), Szkice do portretu Bonifacego Miązka, Kielce 2000.
 • Porębski Mieczysław, Krytycy i metoda, [w:] Badania nad krytyką literacką. Seria druga, pod red. M. Głowińskiego i K. Dybciaka, Wrocław-Warszawa 1984.
 • Rosner Edmund, Wstęp, [w:] B. Miązek, Teksty i komentarze, Sandomierz 1996.
 • Ryby na piasku. Antologia wierszy poetów „londyńskich”, pod red. A. Czerniawskiego, Londyn 1965.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1617c24e-25ce-4862-81d4-7cd07795f5ce
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.