PL EN


2016 | VIII | 273-284
Article title

POWSTANIE PLACÓWEK EDUKACYJNYCH W BALATONZAMÁRDI I BALATONBOGLÁR NA WĘGRZECH

Content
Title variants
EN
RISING OF SCHOOL IN BALATONZAMÁRDI AND BALATONBOGLÁR IN HUNGARY
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In the article author presents background of events that resulted in the emergence of Polish refugees in Hungary in September 1939. In addition to the activities carried out in favor of a government– in– exile. In the first months of the war was established in Hungary a number of committees of social and civic aimed at Polish culture. Refugees began to organize Polish schools. To the first of belonged secondary and high school in Balatonzamárdi and Balatonboglár, which short story was presented.
Contributors
 • Uniwersytet Wrocławski
References
 • Archiwum Archidiecezjalne Gniezno, Archiwum Prymasa Polski, Kancelaria wojenna – Węgry. Górszczyk M. J., Szkice emigracyjne: Rumunia, Palestyna, Egipt, Warszawa 1948.
 • Lachowicki Czechowicz T., Dziennik Egerski – zapiski komendanta obozu oficerów polskich na Węgrzech 1939– 1944, Warszawa 2003.
 • 30–lat poznańskiego TKKF 1957–1987, red. R. Wieczorek.
 • Biegański W., Polska emigracja na Węgrzech w latach 1939–1940. Rola emigracji wojennej, „Najnowsze dzieje Polski” 1968, t. 12.
 • Biegański W., Uchodźcy polscy na Węgrzech w latach 1939-1945, [w:] Antyhitlerowska działalność Polaków na Węgrzech i Bałkanach, Warszawa 1971.
 • Budziński F., Polskie Gimnazjum i Liceum w Balatonzamárdi i Balatonboglár (1939- 1944), Lublin 1984.
 • Budziński F., Szkoły polskie nad Balatonem w okresie II wojny światowej, Warszawa 1988.
 • Durka J., Jan Szembek – poseł nadzwyczajny i minister pełnomocny Poselstwa RP w Rumunii w latach 1927-1932, [w:] Świat relacji polsko-rumuńskich. Materiały z sympozjum, red. S. Iachimovschi, K. Stempel, E. Wieruszewska, Suceava 2012.
 • Dzieszyński R., Polak, Węgier – millenium przyjaźni, Warszawa 1988.
 • Felczak W., Historia Węgier, Wrocław–Warszawa 1983.
 • Jędrasik P., Krótka historia Polskiego Gimnazjum i Liceum na Węgrzech – w Balatonzamárdi, a następnie w Balatonboglár (od października 1939 r. do 29 lipca 1944 r.), Warszawa 1961.
 • Kaczmarek U., Polska diaspora na Węgrzech, [w:] Polska diaspora, red. A. Walaszek, Kraków 2001.
 • Kostarczyk J., 70 lecie polskich szkół nad Balatonem, [w:] 70–lecie polskich szkół nad Balatonem, red. J. Kostarczyk, L. Lewandowska, M. Molo-Gąsiorek, Kraków 2010.
 • Kowalska K., „Wieści Polskie” na Węgrzech w latach 1939–1944, Warszawa 2007.
 • Kurpierz T., Luty M., Henryk Sławik (1894–1944) – sprawiedliwy socjalista, „Biuletyn IPN”, 2011, nr 7.
 • Lagzi I., Uchodźcy polscy na Węgrzech w latach drugiej wojny światowej, Warszawa 1980.
 • Łubczyk G., Henryk Sławik. Wielki zapomniany Bohater Trzech Narodów, Warszawa 2008.
 • Łubczyk K., Duchowni w życiu uchodźstwa polskiego na Węgrzech 1939–1945, Warszawa 2005.
 • Łubczyk K., Pamięć: polscy uchodźcy na Węgrzech 1939–1946, Warszawa 2012.
 • Oracki T., Zjazdy i konferencje konsulów polskich w Niemczech. Protokoły i sprawozdania 1920-1939, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, 2000, nr 4.
 • Stasierski K., Polscy uchodźcy na Węgrzech w latach 1939–1945, „Przegląd Historyczny”, 1961, z. 2.
 • Stasierski K., Szkolnictwo polskie na Węgrzech w czasie drugiej wojny światowej, Poznań 1969.
 • Walaszczyk M., Najpierw pomnik dla bolszewików pod Ossowem, a teraz strach przed zawieszeniem tablicy upamiętniającej węgierską pomoc w wojnie z Sowietami – Zniewaga pod węgierską tablicą, „Nasz Dziennik” z 24 III 2011 r.
 • Wieliczko M., Generał Sikorski a wychodźstwo polskie na Węgrzech i węgierska opozycja 1939-1943, [w:] Władysław Sikorski – żołnierz i polityk, red. J. Półćwiartek, Rzeszów 1987.
 • Wieliczko M., Polacy na Węgrzech, Lublin 1977.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-16211047-780b-4849-9f05-1019cad6a09e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.