PL EN


2014 | 200 | 9-18,
Article title

Restrukturyzacja w ramach upadłości układowej a efektywność gospodarowania upadłego

Authors
Content
Title variants
EN
Restructuring during Insolvency Proceedings and A Bankrupt's Effectiveness to Manage
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Lawmakers included only an exemplary catalog of restructuring proposals in reorganization bankruptcy. This has not been taken into account in regulations concerning the support of particular proposals. Substantiation is matched only with proposals that refer to financial restructuring. Different types of proposals are either not regulated or the statutes are very concise. This is causing the ambiguousness and practical problems that are dealt with in this text.
Year
Volume
200
Pages
9-18,
Physical description
Contributors
author
References
  • Chrapoński D., Wyłączenia z masy upadłości, C.H. Beck, Warszawa 2010.
  • Czajka D., Układ w prawie układowym, Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich, Warszawa 2002.
  • Janda P., Wyłączenia z masy upadłości - podobieństwa i różnice nowego i starego prawa upadłościowego, "Prawo Spółek" 2005, nr 5.
  • Norek E., Przedsiębiorstwo w obrocie gospodarczym, LexisNexis, Warszawa 2008.
  • Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. Prawo o postępowaniu układowym, Dz.U. Nr 93, poz. 836 z późń. zm.
  • Witosz A., Prawo upadłościowe i naprawcze. Zwięzły komentarz, OW Branta, Bydgoszcz- -Katowice 2004.
  • Witosz A., Przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową wraz z konwersją wierzytelności na udziały lub akcje jako propozycja układowa, "Prawo Spółek" 2004, nr 7-8.
  • Witosz A., Upadłość układowa jako sposób na restrukturyzację przedsiębiorcy [w:] Restrukturyzacja spółek handlowych. Zagadnienia ekonomiczne i prawne, red. J. Wojtyła, A. Witosz, Studia Ekonomiczne, nr 67, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2011.
  • Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników, Dz.U. z 2003, Nr 90, poz. 844 z póź. zm.
  • Zienkiewicz D. [w:] Prawo upadłościowe i naprawcze, C.H. Beck, Warszawa 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-16250631-f179-4236-9443-4f6c98171ca9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.