PL EN


2015 | 48 | 119-126
Article title

Realizacja edukacji zdrowotnej w podkarpackich szkołach po reformie programowej w opinii nauczycieli wychowania fizycznego

Content
Title variants
EN
The implementation of health education in Subcarpathian schools after the introduction of the new core curriculum as viewed by PE teachers
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Background. According to the new core curriculum, health education should be treated as a fundamental task and physical education classes should include health education issues. The assessment of health education position in schools after the introduction of the new core curriculum based on the opinion of PE teachers working in Subcarpatian schools. Material and methods. The material for the research was collected in the first half of 2014. The applied method was a self-designed survey questionnaire. The questionnaire respondents included physical education teachers from lower and higher secondary schools in the Subcarpatian Region. Results. In the respondents’ view, students are not very interested in health education. They give different opinions on physical education classes. Only the introductory or final part of the lesson is devoted to health education. Teachers expect support from the educational and medical sectors. Few teachers see the need to establish a school committee coordinating health education matters. Conclusions. After the introduction of the new core curriculum, the position of health education in schools unfortunately did not improve. Actually, it is a regulation in the core curriculum that is yet to be put into practice.
Year
Volume
48
Pages
119-126
Physical description
Dates
published
2015-03-31
Contributors
References
 • Bogusz R., Charzyńska-Gula M.L., Grzesiak A., Gałęziowska E. (2013) Współpraca pielęgniarek szkolnych z nauczycielami wychowania fizycznego w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 19 (4), 413–419.
 • Charzyńska-Gula M., Dobrowolska B., Kachaniuk H., Stanisławek A., Bartoszek A., Kocka K., Szadowska-Szlachetka Z. (2013a) Cooperation of the school nurse with the teacher of physical education in implementing school health education, Zdrowie Publiczne, 123 (1), 15–18.
 • Charzyńska-Gula M., Jaworska M., Bogusz R., Kocka K., Domżał-Drzewicka R., Wasil A. (2013b) Realizacja edukacji zdrowotnej w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum w świetle opinii wybranej grupy uczniów, Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 19 (4), 431–438.
 • Kubińska Z. (2013) Koordynator edukacji zdrowotnej w szkole w opinii nauczycieli wychowania fizycznego. Monografie i Rozprawy PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 1.
 • Kuśnierz C. (2013) Uczniowskie kompetencje z wychowania fizycznego w opinii nauczycieli województwa opolskiego, J Health Sci, 3 (12), 79–92.
 • Nowak P.F. (2011) Nauczyciel wychowania fizycznego promotorem zachowań prozdrowotnych w szkole, Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu, 35, 70–76.
 • Nowak P.F. (2012a) Leaders of health education in the modern school, Zdrowie Publiczne, 122 (2), 185–188.
 • Nowak P.F. (2012b) Model edukacji zdrowotnej w polskiej szkole w opiniach nauczycieli, Hygeia Public Health, 47 (2), 207–210.
 • Nowak P.F. (2012c) Realizacja edukacji zdrowotnej w szkole w opiniach nauczycieli, Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 18 (3), 171–175.
 • Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8 „Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum” (2009) MEN , Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Dz.U. z 2009 r., Nr 4, poz. 17, ze zm.
 • Wiśniewska-Śliwińska H., Marcinkowski J.T., Wiśniewski S.A. (2010) Opinie nauczycieli wychowania fizycznego względem ustanowienia ich głównymi edukatorami zdrowotnymi w szkołach, Hygeia Public Health, 45 (2), 206–2012.
 • Woynarowska B., Komosińska K., Małkowska-Szkutnik A., Kowalewska A. (2012) Realizacja zajęć z bloku „edukacja zdrowotna” w wychowaniu fizycznym w gimnazjach w pierwszych latach wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego, Wychowanie Fizyczne i Sport, 56 (4), 5–14.
 • Woynarowska B. (2013) Blok „edukacja zdrowotna” – wdrażanie w wychowaniu fizycznym w gimnazjach, Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, 10, 4–8.
 • Woynarowska B., Ostaszewski K., Kulmatycki L. (2014) Działania szkół na rzecz zdrowia w Polsce. Diagnoza i rekomendacje, Studia BAS, 2 (38), 169–187.
 • Wychowanie fizyczne i sport w szkołach publicznych i niepublicznych. Informacja o wynikach kontroli, nr ewid. 108/2013/P/12/067/KNO (2013) NI K, Warszawa, www.nik.gov.pl [dostęp: 10.08.2014].
 • Zadarko-Domaradzka M., Matłosz P., Warchoł K. (2014) Edukacja zdrowotna w szkolnej praktyce procesu wychowania fizycznego, Problemy Higieny i Epidemiologii, 95 (3), 673–678.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-162ee181-1727-4642-82f7-67622b4ab213
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.