PL EN


2018 | 3(28) | 235-242
Article title

Potrzeby badań podstawowych problemów współpracy krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego z samorządem terytorialnym

Authors
Content
Title variants
EN
The necessity of scientific research into the key problems of cooperation between the national firefighting rescue system and local governments
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Krajowy system ratowniczo-gaśniczy jest istotnym elementem systemu bezpieczeństwa powszechnego państwa. Z racji powierzonych mu prawem zadań jest szczególnie predysponowany do realizacji wspólnych przedsięwzięć z samorządem terytorialnym. Sprawia to, że współpraca ta podlega systematycznemu doskonaleniu w sferze praktycznej. Ma to wymierne skutki dla poprawy jej efektywności. Możliwości jej zwiększenia należy poszukiwać w intensyfikacji badań naukowych, których rezultaty mogłyby być wykorzystane w działaniach na rzecz dobra wspólnego, jakim jest bezpieczeństwo powszechne ludności. W artykule zostały przedstawione – z racji formy wypowiedzi – główne obszary aktywności zarówno krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, jak i samorządu terytorialnego, co posłużyło do zarysowania zasadniczych obszarów współpracy obu podmiotów w kontekście ich naukowej eksploracji.
EN
National firefighting rescue system (KSRG) is a fundamental element of national security system. Because of the tasks that are legally attributed to it, it is predestined to execute common ventures together with the local government. It makes the cooperation systematically more refined in its practical aspect, which contributes to enhancement of its effectiveness. The possibilities of its improvement may also be found in the intensification of scientific research, whose results could be used in the activities performed for common good, i.e. for the security of citizens. This article describes the main areas of activity of national firefighting rescue system and the local government. The essential domains of scientific cooperation between both units have also been discussed
Year
Issue
Pages
235-242
Physical description
Dates
published
2018-09-01
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1896-8333
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-16340cd8-5a23-4a0c-90ae-5f260e1ef911
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.