PL EN


2015 | 15 | 69-79
Article title

Katechetyczne znaczenie encykliki Laudato si’

Authors
Content
Title variants
EN
The Catechetical Meaning of the Laudato si’ Encyclical
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article raises a question of the possibility and need of catechetical adaptation of Laudato si encyclical by Pope Francis. Excerpts of the encyclical showing different forms of integral ecology and appreciation on the basis of ecology of such attitudes as gratitude, humbleness and cheerfulness undoubtedly pose challenges for the contemporary catechesis. They have the current knowledge about ecology and can be effectively used in school or parish catechesis in ecological education. The content of this encyclical comprises the source of ecological formation both for the catechist and the catechized. From the practical point of view many issues discussed in this encyclical can constitute the material to prepare the scripts of catechesis.
PL
Artykuł porusza ważną kwestię możliwości i potrzeby katechetycznej adaptacji encykliki Laudato si’ papieża Franciszka. Fragmenty encykliki wskazujące na różne formy ekologii integralnej oraz dowartościowanie na gruncie ekologii takich postaw jak wdzięczność, pokora i pogoda ducha stanowią bez wątpienia wyzwania dla współczesnej katechezy. Zawierają one aktualną wiedzę o ekologii i mogą skutecznie posłużyć w katechezie szkolnej bądź parafialnej do wychowania ekologicznego. Treści encykliki stanowią źródło formacji ekologicznej zarówno dla samego katechety, jak i katechizowanych. Z praktycznego punktu widzenia wiele kwestii poruszonych w encyklice może stanowić materiał do przygotowania scenariuszy katechez.
Year
Volume
15
Pages
69-79
Physical description
Contributors
author
  • Wydział Teologiczny UO
References
  • Encyklika Laudato si’ Ojca Świętego Franciszka poświęcona trosce o wspólny dom (24 V 2015), Kraków 2015.
  • Zellma Anna, Nowa formuła korelacji w edukacji szkolnej i jej realizacja w nauczaniu religii, „Katecheta” 55 (2011) nr 5, s. 5–16.
  • http://www.franciszkanie.gdansk.pl/2015/06/18/encyklika-laudato-si-ekologia-integralna-a-zatem-i-ludzka/ (26.11.2015).
  • http://www.idziemy.com.pl/kosciol/watykan-prezentacja-encykliki-ekologicznej-18-czerwca/ (26.11.2015).
  • http://ekai.pl/blogi/ksignacy/x945/laudato-si-nawrocenie-ekologiczne-dla-­wszystkich/ (27.11.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-164768d3-e0e3-4e2a-b2bd-68380460fabc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.