PL EN


2016 | 54 | 2(108) | 63-81
Article title

Polish Public Libraries as Intermediaries in Accessing Information and Public Services (e-Government) in the Opinion of Librarians

Authors
Title variants
EN
Polskie biblioteki publiczne jako pośrednicy w dostępie do elektronicznych informacji i usług publicznych (e-Government) w opiniach bibliotekarzy
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
PURPOSE/THESIS: The aim of this paper is to present opinions of the librarians on the role of public libraries as intermediaries in accessing public information and services in Poland. APPROACH/METHODS: The following hypothesis was adopted: public libraries have means and are willing to act as an intermediaries in accessing information and public services for citizens. The research hypothesis was verified with the results of a survey, which was sent to libraries in three voivodeships: Małopolskie, Mazowieckie and Świętokrzyskie. RESULTS AND CONCLUSIONS: The results prove that the level of interest of Polish public libraries in mediating the access to public electronic information and services is very low. In most cases the following approach was observed: users do not need it, there is not enough place in the library, the library lacks staff and there are too serious financial shortages. ORIGINALITY/VALUE: Data presented in this paper provide basic overview on the topic previously not being addressed in any research of that scope in Poland.
PL
CEL/TEZA: Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badania opinii bibliotekarzy w zakresie możliwości pośredniczenia przez biblioteki publiczne w dostępie do informacji i usług publicznych (e-Government) w Polsce. KONCEPCJA/METODY BADAŃ: Na potrzeby badania przyjęto następującą hipotezę badawczą: Biblioteki publiczne mogą pełnić funkcję pośrednika w dostępie do informacji i usług publicznych dla obywateli. Weryfikację hipotezy przeprowadzono poprzez badanie ankietowe bibliotek publicznych w trzech województwach: małopolskim, mazowieckim oraz świętokrzyskim. WYNIKI I WNIOSKI: Uzyskane wyniki dowodzą, że poziom zainteresowania pełnieniem funkcji pośrednika w dostępie do informacji i usług publicznych online wśród bibliotekarzy jest niski. W większości przypadków jako powód tego stanu rzeczy podawano niewystarczającą powierzchnię użytkową, ograniczoną liczbę pracowników oraz niedostateczne środki finansowe. ORYGINALNOŚĆ/WARTOŚĆ POZNAWCZA: Rezultaty przedstawione w artykule odnoszą się do tematyki nie podejmowanej wcześniej w polskiej literaturze naukowej.
Year
Volume
54
Issue
Pages
63-81
Physical description
Dates
received
2016-12-10
revised
2017-01-10
accepted
2017-01-24
Contributors
  • Katedra Informatologii, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Uniwersytet Warszawski, ul. Nowy Świat 69, 00-046 Warszawa, m.luterek@uw.edu.pl
References
  • Keeping America Informed (2012). Washington D.C:.The U.S. Government Printing Office.
  • Scholl, H. J. (2010). Electronic Government: A Study Domain Past its Infancy. In: H. J. Scholl (ed.), e-Government: Information, Technology and Transformation. Armonk, NY: M.E. Sharpe, 11–32.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0324-8194
e-ISSN
2392-2648
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-164f46b0-83f2-45c6-804c-b7fe219892d8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.