PL EN


2018 | 104 Esej, found footage, film montażowy | 241-246
Article title

Wszyscy jesteśmy migrantami

Authors
Title variants
EN
We Are All Migrants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest recenzją książki Pawła Mościckiego „Migawki z tradycji uciśnionych” (2017), poświęconej sztuce eksperymentalnej oraz alternatywnej, której autorzy i autorki podejmują kwestię migracji i uchodźstwa. Autorka zwraca uwagę na zalety publikacji, odnosząc się zarówno do wyboru tematu, jak i formuły jego przedstawienia, a także wskazując – miejscami szczegółowo – przykłady dzieł filmowych, fotograficznych i poetyckich, o jakich w niej mowa. Jednocześnie podaje w wątpliwość niektóre tropy interpretacyjne, którymi podąża Mościcki, oraz wymienia przykłady europocentrycznego sposobu oglądu kwestii uchodźców, a także dzieł sztuki tworzonych na ich temat, który – jej zdaniem – przyjmuje autor książki oraz niektórzy przywołani przez niego artyści i artystki.
EN
The article is a review of the book by Paweł Mościcki “Migawki z tradycji uciśnionych” [“Images from the Tradition of the Oppressed”] (2017), devoted to experimental and alternative art, the authors of which address the issue of migration and refugees. Fiuk draws attention to the merits of the publication, referring both to the choice of the theme and the formula of its presentation, and also points out – in places in detail – examples of film, photographic and poetic works which are mentioned. At the same time, she questions some of the interpretative clues that Mościcki follows, and lists examples of Eurocentric works of art created about refugees and an Eurocentric view of them, which – in her opinion – the author of the book and some artists cited adopt.
Contributors
author
References
  • P. Mościcki, Migawki z tradycji uciśnionych, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Teatr Polski im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy, Warszawa – Bydgoszcz 2017.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1660159d-2c0b-4fa8-b43c-6d7916338f4e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.