PL EN


2019 | 108 Produkcja i dystrybucja filmowa | 91-105
Article title

Kategorie wiekowe filmów w publicystyce i listach do redakcji w latach 1970-1980

Authors
Title variants
EN
Age Rating Categories of Films in Journalism and Letters to the Editor in 1970-1980
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autor podejmuje problem stosowania kategorii wiekowych w polskich kinach w latach 1970-1980. Na wstępie zwraca uwagę, że granice wiekowe z jednej strony ograniczają nieletnim dostęp do niektórych filmów, a z drugiej regulują organizowanie pokazów szkolnych. Niska kategoria wiekowa filmu umożliwia włączenie go do programu nauczania w klasach początkowych, a w rezultacie wychowywanie przez film od najmłodszych lat. Kategorie wiekowe wpływały na oglądanie przez nieletnich zarówno filmów rozrywkowych, jak i artystycznych. Krytyczne wobec kategorii wiekowych obowiązujących w omawianym okresie głosy widzów i publicystów zaowocowały próbą ich zmiany. Okazało się, że najbardziej sporną kwestią była kwalifikacja wiekowa filmowych przedstawień erotyki i seksualności. Próba uproszczenia systemu kategorii wiekowych zakończyła się niepowodzeniem, o czym świadczyły repertuary kin.
EN
The author addresses the problem of using age categories in Polish cinemas in 1970-1980. At the outset, he points out that age rating on the one hand restricts access of minors to certain films, and on the other hand regulates the organization of screening for schools. The low age category of the film allows it to be included in the curriculum in the primary classes, and as a result promotes formation through film from an early age. Age categories influenced the viewing of both entertainment and artistic films by minors. Critical views of age categories in force in the period discussed, expressed by viewers and journalists resulted in an attempt to change the system. It turned out that the most contentious issue was the age classification of films showing eroticism and sexuality. An attempt to simplify the age category system was unsuccessful, as evidenced by cinemas’ repertoire.
Year
Pages
91-105
Physical description
Contributors
author
References
 • Bajka Z., Czytelnictwo prasy w Polsce Ludowej, Kraków 1976.
 • Beam M., Seks na ziemi, terror w powietrzu [nie podano nazwiska tłumacza], „Film” 1970, nr 39 (1138).
 • Depta H., Film dozwolony od lat…?, „Film” 1972, nr 40 (1243).
 • Depta H., Najważniejsza ze wszystkich sztuk, „Film” 1973, nr 13.
 • Depta H., Najprzewrotniejsza ze wszystkich sztuk, „Film” 1973, nr 15.
 • „Dobry smak dowodzi bezsiły artysty”, z Andrzejem Żuławskim rozmawiał Mikołaj Wojciechowski. „Ekran” 1972, nr 3 (771).
 • Film jako wychowawca, rozmowa z udziałem Janiny Koblewskiej, Anny Tatarkiewicz, Kazimierza Kutza, Andrzeja Wajdy, Krzysztofa Zanussiego i Bolesława Michałka, opracowała Bożena Janicka, „Film” 1972, nr 27 (1230).
 • Gazda J., Klęska tradycyjnych kryteriów opisu, „Ekran” 1972, nr 4 (772).
 • Gazda J., Nie tylko instytut, „Ekran” 1972, nr 5 (773).
 • Helman A., Niebezpieczna gwałtowność czy niebezpieczne kłamstwo?, „Film” 1970, nr 34 (1237).
 • M. Karpiński M., Alarm w sprawie seksu, „Film” 1972, nr 32 (1235).
 • Kozakiewicz M., Głosy o złym i dobrym wpływie, „Film” 1972, nr 32 (1235).
 • Ledóchowski A., Jak sobie pościelesz, „Film” 1975, nr 16 (116).
 • Ledóchowski A., Smuga młodości, „Film” 1976, nr 21 (173).
 • Misiak A., Kinematograf kontrolowany. Cenzura filmowa w kraju socjalistycznym i demokratycznym (PRL i USA), Kraków 2006.
 • Nadal „W pustyni i w puszczy”, Frekwencja na filmach polskich [niepodpisana notka], „Film” 1974, nr 27 (75).
 • Płażewski J., Czerwony filtr młodości, „Ekran” 1972, nr 2 (770).
 • Płażewski J., Symbol źle dobrany, „Ekran” 1972, nr 5 (773).
 • Redakcja, Zamiast konkluzji, „Film” 1972, nr 37 (1240).
 • Rekord „W pustyni i w puszczy”, Frekwencja na filmach polskich [nie podpisana notka], „Film” 1974, nr 11 (59).
 • Smoleń-Wasilewska E., Kluby filmowe – dzisiaj, „Film” 1970, nr 15 (1114).
 • Sobański O., Do lat szesnastu, „Film” 1973, nr 45.
 • Sobański O., Filmy dla dzieci – czy kino rodzinne?, „Film” 1979, nr 13 (1582).
 • (Sob.) [Oskar Sobański], Od 1 października trzy kategorie filmów, „Film” 1974, nr 33 (81).
 • Starowicz Z. L., Kultura masowa a seks, „Tygodnik Powszechny” 1972, nr 9 (1205).
 • Szymański Ł., Dlaczego film polski wspina się na palce?, „Film” 1973, nr 23.
 • Wierzewski W. [bez tytułu], „Film” 1970, nr 19 (1118).
 • Żygulski K., Widownia lat siedemdziesiątych, „Film” 1970, nr 44 (1143).
 • Żygulski K., Uwagi socjologa, „Film” 1972, nr 31 (1234).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1664b04e-3722-43b6-ba89-58accc075398
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.