PL EN


2012 | 9 | 199-220
Article title

O argumencie z Boga w lukach wiedzy raz jeszcze

Content
Title variants
EN
Revisiting the God of the Gaps
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Chociaż argumenty z projektu, mające przemawiać za istnieniem Boga, są czasem odrzucane, gdyż uznaje się je za apologetykę wykorzystującą argument z Boga w lukach wiedzy, to jednak powody ich kwestionowania, mające podstawę w historii nauki, filozofii, religii i pragmatyzmie, nie są aż tak silne, jak się to często insynuuje. Twierdzę, że korzystanie z wielorakich dostrzegalnych w świecie przyrody świadectw projektu oraz ich regularne uaktualnianie w celu uzgodnienia z nowymi ustaleniami, może stanowić rozsądne i przekonujące podejście do apologetyki.
EN
Although design arguments for the existence of God are sometimes dismissed as God of the Gaps apologetics, reasons for rejecting them based on the history of science, philosophy, religion, and pragmatism are not as compelling as is often implied. I argue that using multiple evidences of design in nature, with regular updates to accommodate new findings, can be a sound and convincing approach to apologetics.
Year
Volume
9
Pages
199-220
Physical description
Contributors
References
 • Richard DAWKINS, Bóg urojony, przeł. Piotr J. Szwajcer, Wydawnictwo CiS, Warszawa 2007.
 • Victor J. STENGER, God: The Failed Hypothesis. How Science Shows that God Does Not Exist, Prometheus Books, New York 2007.
 • Sam HARRIS, The End of Faith: Religion, Terror, and the Future of Reason, W. W. Norton and Co., New York 2004.
 • Francis S. COLLINS, Język Boga. Kod życia — nauka potwierdza wiarę, przeł. Małgorzata Yamazaki, Świat Książki, Warszawa 2008.
 • Gerald L. SCHROEDER, The Hidden Face of God: Science Reveals the Ultimate Truth, Simon and Schuster Adult Publishing Group, New York 2002.
 • Fazale RANA and Hugh ROSS, Origins of Life: Biblical and Evolutionary Models Face Off, Navpress, Colorado Springs 2004.
 • Clive S. LEWIS, Mere Christianity, C. S. Lewis Pte. Ltd. 1952, London 1980.
 • Stephen M. BARR, Fizyka współczesna a wiara w Boga, przeł. Andrzej Molek, Techtra, Wrocław 2005.
 • Owen GINGERICH, Boski wszechświat, przeł. Jarosław Włodarczyk, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.
 • Robert LARMER, „Is There Anything Wrong with «God of the Gaps» Reasoning?”, International Journal for Philosophy of Religion 2002, vol. 52, s. 129-142.
 • Henry DRUMMOND, The Lowell Lectures on the Ascent of Man, Hodder and Stoughton, Glasgow 1904.
 • Dietrich BONHOEFFER, „Letter to Eberhard Bethge” (29 May 1944), w: Letters and Papers from Prison, Simon and Schuster, New York 1997, s. 310-312.
 • Richard BUBE, Putting It All Together, University Press of America, New York 1995.
 • Arthur R. PEACOCKE, Creation and the World of Science, Oxford University Press, Oxford 1979.
 • Del RATZSCH, Nature, Design and Science, SUNY Press, Albany 2001.
 • Leonard SUSSKIND, Kosmiczny krajobraz. Dalej niż teoria strun, przeł. Urszula i Mariusz Seweryńscy, Na Ścieżkach Nauki, Prószyński i S-ka, Warszawa 2011.
 • Jonathan HAIDT, The Happiness Hypothesis: Finding Modern Truth in Ancient Wisdom, Basic Books, New York 2006.
 • Alister MCGRATH i Joanna Collicutt MCGRATH, Bóg nie jest urojeniem. Złudzenie Dawkinsa, przeł. Jerzy Wolak, Wydawnictwo WAM, Kraków 2009.
 • Richard DAWKINS, „God’s Utility Function”, Scientific American November 1995.
 • Bertrand RUSSELL, Religia i nauka, przeł. Barbara Stanosz, Instytut Wydawniczy „Książka i Prasa”, Warszawa 2006.
 • Michael POLANYI, Personal Knowledge: Towards a Post-Critical Philosophy, The University of Chicago Press, Chicago 1962.
 • Antony FLEW, Bóg istnieje. Dlaczego najsłynniejszy ateista zmienił swój światopogląd, przeł. Robert Pucek, Fronda, Warszawa 2010.
 • Del RATZSCH, Science and Its Limits, 2nd ed., InterVarsity Press, Downers Grove 2000.
 • Carl B. BOYER, A History of Mathematics, 2nd ed., Wiley, New York 1968.
 • Albert RIBAS, „Leibniz’ Discourse on the Natural Theology of the Chinese and the Leibniz- Clarke Controversy”, Philosophy East and West 2003, vol. 53, no. 1, s. 64-86.
 • Jack COLLINS, „Miracles, Intelligent Design, and God-of-the-Gaps”, Perspectives on Science and Christian Faith 2003, vol. 55, no. 1, s. 22-29.
 • Craig RUSBULT, „God of the Gaps: What Does It Mean? Should We Say It?”, www.asa3.org/ASA/Education/origins/gaps-cr.htm.
 • Randy ISAAC, „Od luk w wiedzy do wniosku o istnieniu Boga”, przeł. Małgorzata Gazda, Filozoficzne Aspekty Genezy 2012, t. 9, s. 187-198, http://www.nauka-a-religia.uz.zgora.pl/index.php?action=tekst&id=235 (13.12.2012).
 • Robert M. HAZEN, Genesis: The Scientific Quest for Life’s Origins, Joseph Henry Press, Washington, DC. 2005.
 • William Lane CRAIG, Reasonable Faith: Christian Truth and Apologetics, Crossway Books, Wheaton 1994.
 • Thomas S. KUHN, Przewrót kopernikański. Astronomia planetarna w dziejach myśli Zachodu, przeł. Stefan Amsterdamski, Pejzaże Myśli, Prószyński i S-ka, Warszawa 2006.
 • Ray KURZWEIL, The Singularity Is Near: When Humans Transcend Biology, Penguin Books, New York 2005.
 • David SNOKE, „In Favor of God-of-the- Gaps Reasoning”, Perspectives on Science and Christian Faith 2001, vol. 53, no. 3, s. 152-158.
 • Robert JASTROW, God and the Astronomers, George McLeod Limited, Toronto 1992.
 • Karol DARWIN, O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego, czyli o utrzymywaniu się doskonalszych ras w walce o byt, tekst polski na podstawie przekładu Szymona Dicksteina i Józefa Nusbauma opracowały Joanna Popiołek i Małgorzata Yamazaki, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.
 • Joseph LEVINE, „Materialism and Qualia: The Explanatory Gap”, Pacific Philosophical Quarterly 1983, vol. 64, s. 354-361.
 • David J. CHALMERS, The Conscious Mind, Oxford University Press, New York 1996.
 • David J. CHALMERS, „Facing Up to the Problem of Consciousness”, Journal of Consciousness Studies 1995, vol. 2, no. 3, s. 200-219.
 • Francis CRICK and Leslie E. ORGEL, „Directed Panspermia”, Icarus 1973, vol. 19, s. 341-346.
 • Kenneth A. KITCHEN, On the Reliability of the Old Testament, Eerdmans, Grand Rapids 2003.
 • Dawid HUME, Badania dotyczące rozumu ludzkiego, przeł Jan Łukasiewicz i Kazimierz Twardowski, Arcydzieła Wielkich Myślicieli, Ediciones Altaya Poska i De Agostini Polska, Warszawa 2001.
 • Antony FLEW, The Presumption of Atheism and Other Philosophical Essays on God, Freedom and Immortality, Pemberton/Elek, New York 1976.
 • Alvin PLANTINGA, „God of the Gaps? (Precisely What Is It?)” www.asa3.org/ASA/Education/origins/gaps-ap.htm.
 • Richard SWINBURNE, Is There a God?, Oxford University Press, Oxford 1997.
 • M.K. RICHARDSON, J. HANKEN, M.L. GOONERATNE, C. PIEAU, A. RAYNAUD, L. SELWOOD, and G.M. WRIGHT, „There Is No Highly Conserved Embryonic Stage in the Vertebrates: Implications for Current Theories of Evolution and Development”, Anatomy and Embryology 1997, vol. 196, s. 91-106.
 • J.S. WEINER, F.P. OAKLEY, and W.E. LE GROS CLARK, „The Solution of the Piltdown Problem”, Bulletin of the British Museum (Natural History) Geology 1953, vol. 2, s. 139-146.
 • Richard DAWKINS, Ślepy zegarmistrz, czyli jak ewolucja dowodzi, że świat nie został zaplanowany, przeł. Antoni Hoffman, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1997.
 • S.L. SALTZBERG, O. WHITE, J. PETERSON, and J.A. EISEN, „Microbial Genes in the Human Genome: Lateral Transfer or Gene Loss?”, Science 2001, vol. 292, s. 1903-1906.
 • E. PENNISI, „Is It Time to Uproot the Tree of Life?”, Science 1999, vol. 284, s. 1305-1307.
 • E. PENNISI, „Sequences Reveal Borrowed Genes”, Science 2001, vol. 294, s. 1634-1635.
 • A. ROKAS, „Genomics and the Tree of Life”, Science 2006, vol. 313, s. 1897-1899.
 • Michael SHERMER, „Believing in Belief”, Science 2006, vol. 311, s. 471-472.
 • Walter R. THORSON, „Legitimacy and Scope of «Naturalism» in Science”, Perspectives on Science and Christian Faith 2002, vol. 54, no. s. 2-11.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-16863160-6f84-453f-a3f5-5fc909aebcaf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.