PL EN


2012 | 5 | 1(14) | 129-135
Article title

Delegowanie uprawnień jako metoda usprawniania zarządzania współczesną szkołą

Authors
Title variants
Delegating competencies as a method of enhancing modern school management
Languages of publication
Abstracts
Nowoczesne i skuteczne organizacje utrzymują wysoki poziom decentralizacji, co oznacza, że w znacznej części formalne i decyzyjne uprawnienia są przesuwane pionowo w szeregach organizacji, czyli od przełożonego do podwładnych . Przekazanie uprawnień jest możliwe poprzez kierownictwo innej osobie, która może wykonywać określone czynności związane z pracą . W ten sposób podwładni wykonują zadania, jednak trener wciąż jest za nie odpowiedzialny.
Keywords
Contributors
author
 • Politechnika Częstochowska
References
 • Bieniok H., Metody sprawnego zarządzania, Agencja Wydawnicza „Placet”. Warszawa 1999
 • Czermiński A., Czerska M., Nogalski B., Rutka R., Apanowicz J., Zarządzanie organizacjami. Toruń 2002
 • Elsner D., Doskonalenie kierowania placówką oświatową, Wokół nowych pojęć i znaczeń, Wyd. Mentor. Chorzów 1999
 • Elsner D., Ekiert-Grabowska D., Kożusznik B., Jak doskonalić pracę dyrektora szkoły? Katowice 1995
 • Griffin R., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN. Warszawa 2005
 • Holstein-Beck M., Menedżer poszukiwany, CIM. Warszawa 2001
 • Kieżun W., Organizacja pracy własnej dyrektora, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa 1979
 • Kieżun W., Sprawne zarządzanie organizacją, Szkoła Główna Handlowa. Warszawa 1997
 • Lachiewicz S., Organizacja pracy kierowniczej, Wyd. Przedsiębiorstwo Specjalistyczne Absolwent. Łódź 1994
 • Nowacki J., Jak mądrze kierować szkołą? Wyd. Nauczycielskie. Jelenia Góra 1998
 • Plewka Cz., Jak skutecznie zarządzać współczesną szkołą (w:) Cz. Plewka, H. Bednarczyk (red.), Vademecum menedżera oświaty, Instytut Technologii Eksploatacji. Radom 2000
 • Szczupaczyński J., Edukacja a zarządzanie. Pułtusk 2004
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-3524
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-168841d5-5cad-4ad4-b104-21ccbec14dbc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.