PL EN


2015 | 4/2015 O Młodej Polsce mniej znanej | 13-34
Article title

W świecie zapomnianych powieści Alfreda Konara

Content
Title variants
EN
In the world of forgotten novels Alfred Konar
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Alfred Alexander Konar (1862-1940) created a chronicle of life in Warsaw, all its social strata, especially the middle class as a social group. The concept of bourgeois ideas in his case shall be understood as a certain belief, mentality, style of behavior. Simple virtues of heroism have its justification in what is referred to as mediocrita, which gave the writer a base to build an anti-revolutionary myth of a "good man". Each of Konar’s novel is a variation of the popular modernist novels. It is a complex creation, combine elements of the English “Victorian” novel, the German Biedermeier and the French romance. The weakness of the social diagnosis lays in a narrow range of socio-moral observation, limited to urban and middle class, which, combined with lack of in-depth psychological perspective of these texts, using motifs of romance and didacticism, gives a vision of a world ideologically anachronistic.
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski
References
 • Brooks P., The Melodramatic Imagination. Balzac, Henry James, Melodram, and the Mode of Excess, New York 1985.
 • Geismeier W., Biedermeier, Leipzig1979.
 • Grzegorczyk P., Konar Alfred Aleksander, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 13, Wrocław– Warszawa – Kraków1967-1968, s. 446-447.
 • Grzymała-Siedlecki A., Nie pożegnani, posł. J. Krzyżanowskiego, Kraków1972.
 • Grzymała-Siedlecki A., Pisarz arcywarszawski, „Stolica” 1966, nr 16.
 • Ihnatowicz E., Słowo wstępne, [w:] Mieszczaństwo i mieszczańskość w literaturze polskiej drugiej połowy XIX wieku, pod red. E. Ihnatowicz, Warszawa 2000, s. 7-11.
 • Kolbuszewski J., Oswajanie modernizmu o poetyce powieści popularnych lat 1896-1905, [w:] W kręgu historii i teorii literatury, pod red. B. Zakrzewskiego i A. Bazana, Wrocław 1987, s. 55-72.
 • Kolbuszewski J., Powieść popularna modernistyczna, [w:] Słownik literatury popularnej, pod red. T. Żabskiego, Wrocław2006, s. 477-479.
 • Konar A.A., Panny Malinowskie, Warszawa1959.
 • Konar A.A., Oazy, Warszawa 1904.
 • Konar A.A., Ojcowie i my, Warszawa1932.
 • Konar A.A., 1000 aforyzmów, Warszawa1936 .
 • Kosiakiewicz W., Monografista Syreniego Grodu, „Świat” 1908, nr 51, s. 18.
 • Kosiakiewicz W., Widmo, Warszawa 1974.
 • Kurkowska M., Biedermeier polski? Ideały niemieckiego mieszczaństwa i ich recepcja na ziemiach polskich (1859-1863), maszynopis pracy doktorskiej napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. M. Wawrykowej, Warszawa 2000.
 • Makowiecki A.Z., Alfred Aleksander Konar – pisarz arcywarszawski, [w:] Pisarze Młodej Polski i Warszawa, pod red. D. Knysz-Tomaszewskiej, R. Taborskiego i J. Zacharskiej, Warszawa 1998, s.128-133.
 • Matuszek G., Dramaty naturalistyczne, Kraków 2001.
 • Mądra B., Biedermeier, [w:] Słownik literatury polskiej XIX wieku, pod red. J. Bachórza, A. Kowalczykowej, Warszawa1991, s.102-103.
 • Micińska M., Między Królem Duchem a mieszczaninem. Obraz bohatera narodowego w piśmiennictwie polskim przełomu XIX i XX w. (1890-1914), Wrocław1995.
 • Nowakowski J., Proza Z. Bartkiewicza, J. Germana, A. A. Konara. Tradycja – dekadencja– przygoda, Rzeszów1976.
 • Nowakowski J., Konar Alfred Aleksander, [w:] Słownik literatury popularnej, pod red. i J. Skórnickiego, Warszawa1967, s. 89-107.
 • Ossowska M., Moralność mieszczańska, Warszawa1965.
 • Ratajczakowa D., O pozytywnym stylu tzw. pozytywistycznej komedii, [w:] W krysztale i płomieniu. Studia i szkice o dramacie i teatrze, t.1, Wrocław 2006, s. 284-300.
 • Słownik współczesnych pisarzy polskich, t. 2, Warszawa 1964.
 • Sobieraj T., O prozie Mariana Gawalewicza, Poznań 1999.
 • Stępień M., O „małym realizmie” młodej prozy, [w:] Czy „mały realizm”?, pod red. J. Kajtocha i J. Skórnickiego, Warszawa1967, s. 89-107.
 • Zacharska J., Filister w prozie fabularnej Młodej Polski, Warszawa1996.
 • Zacharska J., Kariery dziewcząt z mieszczańskiego domu w literaturze drugiej połowy XIX i początku XX wieku, [w:] Mieszczaństwo i mieszczańskość w literaturze polskiej drugiej połowy XIX wieku, pod red. E. Ihnatowicz, Warszawa 2000, s. 247-263.
 • Zalewska A., Na obrzeżach wielkości. Szkice o literaturze XIX i XX wieku, Warszawa 2009.
 • Żmigrodzka M., Polska powieść biedermeierowska, „Pamiętnik Literacki” 1966, z. 2, s. 379-405.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-16916c7c-2656-422b-abd6-183c174c9606
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.