Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 514 | 31-46

Article title

Społeczna odpowiedzialność biznesu a finansowe dokonania przedsiębiorstw – głos w dyskusji

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W artykule skupiono się na próbie zbadania relacji zachodzących pomiędzy poziomem działań związanych z koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu a finansowymi dokonaniami przedsiębiorstw. Koncepcja CSR może przynieść wiele korzyści, jednak pozostaje pytanie, czy przynosi ona pozytywne efekty dla przedsiębiorstwa, zwłaszcza w sferze dokonań finansowych organizacji. Odpowiedź na to pytanie wydaje się kluczowa dla dalszego rozwoju koncepcji CSR oraz wzrostu jej popularności wśród przedsiębiorców i zarządzających. Autorzy przeprowadzili badanie ekonometryczne mające na celu określenie, czy poziom działań społecznie odpowiedzialnych, wyrażony poprzez liczbę ujawnień na temat działań społecznie odpowiedzialnych w sprawozdaniach publikowanych przez spółki publiczne wchodzące w skład indeksu WIG20 za lata 2005-2016, wpływa na finansowe mierniki dokonań organizacji. Wykorzystano następujące metody badawcze: przegląd literatury przedmiotu, analizę publikacji korporacyjnych oraz analizę ekonometryczną.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-169326ae-9d0b-44c1-bbef-2565f40f9893
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.