PL EN


2013 | 2 | 4 | 279-292
Article title

Zmiana sytuacji na rynku pracy na skutek kryzysu gospodarczego i działań zmierzających do jego złagodzenia

Authors
Content
Title variants
EN
A change in labour market situation as a result of subprime crisis and steps taken to its alleviation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W zdecydowanej większości państw OECD rynek pracy ucierpiał na skutek kryzysu gospodarczego. Analizując jednak dokładnie sytuację Polski w latach 2008–2011, można zauważyć, że okres spowolnienia gospodarczego oznacza nie tylko wzrost stopy bezrobocia, ale również niewielki wzrost wskaźnika zatrudnienia. Wydawać by się mogło, że tendencje obu wskaźników są sprzeczne, ale tylko z pozoru. Ze względu na inny mianownik w algorytmie liczenia obu wskaźników taka sytuacja mogła zaistnieć. To, co zasługuje na uwagę w latach 2008–2011, to nie tylko dobra sytuacja Polski na tle pozostałych państw OECD, ale również fakt, że za wzrost całkowitego wskaźnika zatrudnienia odpowiedzialne jest stale rosnące zatrudnienie kobiet. W przypadku mężczyzn nastąpił spadek zatrudnienia w 2009 r. i 2010 r., co jed¬nak zostało zniwelowane przez wzrost zatrudnienia kobiet. Kolejnym punktem analiz opracowania są różnice we wskaźnikach bezrobocia i zatrudnienia mierzonych metodą badania aktywności ekonomicznej lud¬ności (metoda ankietowa) i metodą rejestracyjną. Różnice we wskaźnikach wskazują na okresy rozwoju i zmniejszania się szarej strefy. zatrudnienie,
Year
Volume
2
Issue
4
Pages
279-292
Physical description
Contributors
author
References
  • 1. OECD Employment Outlook 2012.
  • 2. OECD Economic Outlook 2012/1, nr 91.
  • 3. Popyt na pracę w 2011 r. (2012), GUS, Warszawa.
  • 4. Raport z wyników. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 (2012), GUS, Warszawa.
  • 5. Roczne Wskaźniki makroekonomiczne, cz. III, GUS, http://www.stat. gov.pl/gus/wskazniki_makroekon_PLK_HTML.htm, dostęp: 8.05.2013.
  • 6. http://epp.eurostat.ec.europa.eu
  • 7. www.oecd.org
  • 8. www.stat.gov.pl.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1693c992-2106-4d24-aeeb-ec7b6ba374d2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.