PL EN


2013 | 1 | 4 | 55-72
Article title

Sektorowe zróżnicowanie płynności finansowej przedsiębiorstw

Authors
Content
Title variants
EN
Sectoral diversity of financial liquidity of enterprises
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Płynność finansowa warunkuje prawidłowość funkcjonowania całej firmy. Uzależniona jest od niej możliwość przetrwania przedsiębiorstwa na rynku oraz perspektywa jego rozwoju. Artykuł podejmuje tematykę zróżnicowania płynności finansowej przedsiębiorstw w zależności od ich przynależności sektorowej. Z przeprowadzonych badań wynika, że wartość wskaźników z obszaru płynności finansowej jest silnie zróżnicowana w przekroju sektorowym. Zróżnicowania tego nie eliminuje zalecana w literaturze przedmiotu technika ich korygowania o czynnik czasu. Przeprowadzone badania wykazały ponadto, że menedżerowie najrentowniejszych spółek giełdowych kreują wartości wskaźników z obszaru płynności finansowej na poziomie znacznie odbiegającym od zalecanego w literaturze przedmiotu.
Year
Volume
1
Issue
4
Pages
55-72
Physical description
Contributors
author
 • Dr inż., Katedra Analizy Ekonomicznej i Finansów, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska, Piotr.Figura@zie.pg.gda.pl
References
 • Bednarski L. (1999), Analiza finansowa przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Bławat F. (2001), Analiza ekonomiczna, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
 • Dębski W. (2005), Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.
 • Figura P. (2012), Wartości wzorcowe wskaźników finansowych przedsiębiorstw giełdowych, CeDeWu, Warszawa.
 • Fridson M., Alvarez F. (2002), Financial Statement Analysis, John Willey & Sons, New York.
 • Friedlob G. T., Schleifer L. F. (2003), Essentials of Financial Analysis, John Willey & Sons, New Jersey.
 • Gabrusewicz W. (2007), Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa.
 • Helfert E. A. (2001), Financial Analysis: Tools and Techniques, McGrawHill, New York.
 • Jerzemowska M. (2007), Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 • Micherda B. (2004) (red.), Współczesna analiza finansowa. Kantor Wydawniczy Zakamycze, Zakamycze.
 • Nowak E. (2008), Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa.
 • Olszewski D. (1994), Podstawy analizy finansowej przedsiębiorstwa, Olympus Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu, Warszawa.
 • Pluta W., Michalski G. (2005) Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem: Jak zachować płynność finansową, C. H. Beck, Warszawa.
 • Pomykalska B., Pomykalski P. (2007), Analiza finansowa przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.
 • Sierpińska M., Jachna T. (1997), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa.
 • Skowronek-Mielczarek A., Leszczyński Z. (2008), Analiza działalności i rozwoju przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Wojciechowska U. (2001), Płynność finansowa polskich przedsiębiorstw w okresie transformacji gospodarki. Aspekty mikroekonomiczne i makroekonomiczne, SGH, Warszawa.
 • Wyniki finansowe spółek giełdowych (2009), baza danych firmy „Notoria Serwis", wersja 17.20.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1699d3ce-4291-4c50-a589-d98cacf60c92
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.