PL EN


2014 | 166 | 139-149
Article title

Ochrona środowiska na terenach wiejskich w świetle nowej perspektywy wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej 2014-202

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article is the contribution to the discussion about the future shape of the European Union's Common Agricultural Policy. The Common Agricultural Policy (CAP) is confronted with a set of challenges, some unique in nature, some unforeseen, that invite the EU to make a strategic choice for the long-term future of its agriculture and rural areas. One of the most important issues discussed nowadays is the "greening" problem of CAP's instruments. Particularly, it means the proper choice of these instruments in the new budgetary term 2014-2020, in the way that guarantee achievement of goals.
Year
Volume
166
Pages
139-149
Physical description
Contributors
References
 • Dostarczanie dóbr publicznych przez rolnictwo w Unii Europejskiej, Instytut Europejskiej Polityki Ochrony Środowiska, Komisja Europejska 23/2009.
 • Lisowska K., Chorąży M., Genetycznie modyfikowane uprawy i żywność - przegląd zagrożeń, "Nauka" 2010, nr 4.
 • Nowak J.J., O uwarunkowaniach konkurencyjności żywności ekologicznej, w: Integracja a konkurencyjność przedsiębiorstw. Wybrane zagadnienia, red. M. Stawicka, Szkoła Wyższa im. B. Jańskiego, Warszawa 2006.
 • Olesik T., Poglądy rolników europejskich o GMO i opłatach od materiału ze zbioru (FSS), "Hodowla Roślin i Nasiennictwo" 2010, nr 4.
 • Projektowane kierunki zmian Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, Kraków 2011.
 • Zagórski M., WPR po 2013 roku - ocena i propozycje modyfikacji, "Wieś i Rolnictwo" 2012, nr 1(154).
 • http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/legal-proposals/com625/625_pl.pdf, dostęp: 2.09.2013.
 • http://ec.europa.eu/agriculture/envir/index_en.htm, dostęp: 25.08.2012.
 • http://ec.europa.eu/analysis/external/public-goods/summary_en_fr.pdf, dostęp: 25.08.2012.
 • http://eur-lex.europa.eu/lexUriServ.do?uri=CONSLEG:2005R1698:2008101:PL:pdf, dostęp: 28.08.2012.
 • http://eur-lex.europa.eu/lexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:PL:PDF, dostęp: 28.08.2012.
 • http://www.ekoportal.gov.pl/opencms/PolitykaOchronySrodowiskaUE/WspolnaPolityka Rolna.html, dostęp: 27.08.2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-169a4d6f-339c-46c2-aca7-8f9ed2b05ee7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.