Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2016 | 63 | 61-76

Article title

Fiscal Policy and Urban Growth Challenges: U.S. Perspectives on Property Tax Reform in Warsaw

Title variants

PL
Zarządzanie obszarami metropolitarnymi i dzielnice innowacji: inteligentne reformy rozwojowe zapewniające wzrost konkurencyjności ekonomicznej w Warszawie

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
In a meteoritic rise from the dark days of World War II and Soviet hegemony, Warsaw has experienced an economic renaissance in recent years, boasting one of the largest stock exchanges in Europe and one of the fastest growing economies on the continent. However, the city and its surrounding areas suffer from a serious lack of comprehensive urban growth strategies, with only 16% of the city being master planned despite increasing housing, transportation, and infrastructure needs. This absence, combined with a general public aversion to centralized decision-making and weak local government fiscal policies – particularly with regard to the laws governing the setting and administration of real property taxation – has caused and will likely continue to exacerbate Warsaw’s urban growth problems. This Article explores and assesses these various challenges and their causes and recommends the adoption of the U.S. special taxing district model as one vehicle that could be used to facilitate a more effective structure for urban and growth planning in the Warsaw metropolitan area.
PL
Warszawa doświadczyła odrodzenia gospodarczego po latach sowieckiej hegemonii i tragicznych wydarzeniach II wojny światowej. Stolica Polski ma dziś jedną z największych giełd w Europie i jest jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek na kontynencie. Jednak Warszawę i jej okolice dotyka poważny brak kompleksowej strategii rozwoju – tylko 16% obszaru metropolii jest objęte planem zagospodarowania przestrzennego pomimo rosnącego zapotrzebowania na mieszkania, transport i infrastrukturę. Te braki w połączeniu z ogólną niechęcią społeczeństwa do odgórnego sposobu podejmowania decyzji i słabej polityki podatkowej samorządów lokalnych, zwłaszcza w odniesieniu do opodatkowania nieruchomości, spowodowały i prawdopodobnie nadal będą tworzyć problemy rozwojowe miasta. W artykule autor poddaje analizie i dokonuje oceny różnych wyzwań dla Warszawy, zachęcając do rozważenia przyjęcia amerykańskiego modelu podatkowego dla samorządów terytorialnych w celu stworzenia lepszych warunków do rozwoju urbanistycznego aglomeracji warszawskiej.

Journal

Year

Volume

63

Pages

61-76

Physical description

Contributors

  • Southern University Law Center, Baton Rouge

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-169cd393-ad5b-4809-92e3-0e612958a3c3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.