PL EN


2014 | 76 | 2 | 219-240
Article title

„Dramat w seraju – Dziewczyna w kąpieli”. Wokół obrazu Pantaleona Szyndlera (1880)

Authors
Title variants
EN
‘A Drama in Seraglio – Bathing Girl’. On Pantaleon Szyndler’s Painting (1880)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper aims at shedding some new light on Pantaleon Szyndler’s painting Bathing Girl displayed for 120 years at the Gallery of Polish 19 th -Century Art at Kraków’s Cloth Hall. The year 1880 has been pointed to as its creation date. The history of the painting, displayed subsequently in Paris, Kraków, St. Petersburg, and Berlin has been reconstructed. Moreover, successive transformations of the composition carried out by the painter have been pointed to. This is followed by the opinions of 19 th -century art critics on Szyndler’s work. Bathing Girl and other Szyndler’s works on Oriental topics are presented in the context of Orientalism in European painting of the 19 th century. A broader approach was used when the question of the influence of the Old Masters, particularly the works by Rembrandt and the 16 th -cenutry Venetian School was tackled. The Author also aimed at demonstrating that Szyndler’s friend and master Cyprian Kamil Norwid could have inspired the painter with such fascinations.
Year
Volume
76
Issue
2
Pages
219-240
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków
References
 • Cemil Schick Irvin, Seksualność Orientu. Przestrzeń i Eros, Warszawa 2012.
 • Konstantynów Dariusz, „Kariera Franciszka Żmurki”, w: Sława i Zapomnienie. Studia z historii sztuki XVIII-XX wieku, red. Dariusz Konstantynów, Warszawa 2008.
 • Lem Agata, „Wizja Bliskiego Wschodu i Afryki północnej w malarstwie polskim II połowy XIX i I połowy XX wieku. Wybrane wątki i zagadnienia”, Dzieła i Interpretacje t. 4, 1996.
 • Melbechowska-Luty Aleksandra, Sztukmistrz. Twórczość artystyczna i myśli o sztuce Cypriana Kamila Norwida, Warszawa 2001.
 • Płażewska Magdalena, „Warszawski Salon Aleksandra Krywulta”, Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie 1966, t. 10.
 • Pniewski Dariusz, „Barwy w «Quidamie» i Veronese wśród bohaterów «Ad leones!». Obecność malarstwa barokowego i szkoły weneckiej w wybranych utworach Cypriana Norwida”, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno Ekonomicznej. Nauki Humanistyczne i Społeczne, t. XIII, Włocławek 2003.
 • Pniewski Dariusz, Między obrazem i słowem. Studia o poglądach estetycznych i twórczości literackiej Norwida, Lublin 2005.
 • Rosales Rodríguez Agnieszka, Śladami dawnych mistrzów. Mit Holandii złotego wieku w dziewiętnastowiecznej kulturze artystycznej, Warszawa 2008.
 • Ryszkiewicz Andrzej, Malarstwo polskie. Romantyzm. Historyzm. Realizm, Warszawa 1989
 • Thornton Lynne, Women as Portrayed in Orientalist Painting, Paris 1994.
 • Zgórniak Marek, Pędzel Tycjana. Francuscy malarze i krytycy XIX wieku wobec weneckiego Cinquecenta, Kraków 1995.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-16a154a0-424d-44e7-8a99-9d56936605a4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.