PL EN


2014 | 50 | 4 | 137-164
Article title

Wychowywanie do wartości - opinie nauczycieli o edukacji etycznej i etyce w szkole

Content
Title variants
EN
Values education – teachers’opinions about ethical education and ethics in school
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
There is a special need for the ethics of care shared by educators and teachers when creating a democratic society based on values such as freedom, justice and confidence, responsibility and good in the context of the individual and of the commonwealth. This is the main thesis of this paper. The development of individuals and society is faced with the emerging problems that are associated with global neoliberal transformation, international financial institutions as well as economic, political, technological, communication and cultural changes. It is necessary to reflect when we observe the unethical consequences of neoliberalism in today’s world and the influence it has on educational policy, especially on ethical education, as well as issues of teaching and upbringing. This is also a presentation of some research outcomes: teachers were asked to answer what is important to them and to their pupils in everyday life and to show their opinions on ethical education and ethics as a school subject – these are the teachers’ opinions about some aspects of teaching ethics. In this paper an attempt has been made to find alternative educational solutions, especially in the field of ethical education, which would encourage the development of individuals and a democratic society.
PL
Kształtowanie społeczeństwa demokratycznego wymaga szczególnej troski ze strony wychowawców i nauczycieli o jakość wychowania do wartości takich, jak wolność, sprawiedliwość i zaufanie, odpowiedzialność i dobro, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i wspólnotowym. Jest to podstawowe założenie niniejszego artykułu. Globalne oddziaływania wolnego rynku i przemiany związane z szybkim rozwojem technologii, komunikacji i nauki niosą nowego typu problemy dla rozwoju współczesnego człowieka. W artykule zostały zaakcentowane nieetyczne wpływy kultury neoliberalnej w obszarze edukacji i polityki oświatowej. Zaprezentowano także niektóre dane z badań własnych, które obrazują fragment rzeczywistości edukacyjnej w zakresie preferowanych przez nauczycieli etyki wartości, oraz ich opinii na temat wychowania i kształcenia etycznego w polskiej szkole. Neoliberalizm i jego ideologiczne oddziaływania zmuszają do podjęcia refleksji w obszarze edukacji etycznej, a następnie poszukiwania nowego podejścia do kształcenia i wychowania młodego pokolenia, które sprzyjałoby całościowemu rozwojowi jednostki, jak również budowaniu demokratycznego społeczeństwa.
Year
Volume
50
Issue
4
Pages
137-164
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Filozofii, ul. Szamarzewskiego 89C, 60−568 Poznań, Poland, damichal@amu.edu.pl
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-16b9785e-afde-4e90-b50c-6e853bb78318
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.