PL EN


2010 | 86 | 153-170
Article title

Środowisko bezpieczeństwa międzynarodowego w aspekcie sojuszniczych działań ekspedycyjnych

Title variants
EN
International Security Environment in Context of NATO Expeditionary Operations
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Obecne środowisko bezpieczeństwa międzynarodowego wydaje się być bardzo turbulentne, a ilość i rodzaj zagrożeń dla demokratycznych państw nie mogą być w pełni zdefiniowane. Utrzymanie ładu międzynarodowego spoczywa, między innymi na Sojuszu Północnoatlantyckim jako organizacji, która posiada właściwe ku temu zasoby. Koncepcja działań Sojuszu, zakładająca oddalanie niebezpieczeństwa od jego granic, wymaga posiadania unikatowych zdolności ekspedycyjnych i operowania w niesprzyjającym środowisku. Podstawowe pytania z tego obszaru odnoszą się do wyzwań stojących przed sojuszniczymi siłami ekspedycyjnymi prowadzącymi działalność w oddalonych geograficznie regionach świata.
EN
Contemporary international security environment seems to be very turbulent and there are lots of difficulties related to definition of number and sort of danger against democratic states. NATO is a lead organization which possesses appropriate assets to provide order and security in the world. However, NATO's concept of operations encompasses strategy connected with elimination of danger far beyond its borders. It implies necessity of owning unique expeditionary capabilities appropriate to operate in hostile environment. The crucial questions of this area are associated with challenges for NATO expeditionary forces engaged in solving crisisses all over the world.
Contributors
 • Akademia Obrony Narodowej w Warszawie
References
 • 1. AAP-6(2007)PL, Słownik terminów i definicji NATO, Warszawa 2007.
 • 2. Concepts for Alliance Future Joint Operations (CAJFO), International Military Staff 2006.
 • 3. Expeditionary Operations, Marine Corps Doctrinal Publication (MCDP) 3, Department of the Navy, Headquarters United States Marine Corps, Washington, DC, 1998.
 • 4. Expeditionary Operations. Overarching Conceptual Vision and Framework, Expeditionary Operations ITC, SACT HQ, Norfolk 2009.
 • 5. Future Security Environment Study 2025 (FSE), HQ SACT, 2007.
 • 6. Global Strategic Trends Programme 2007-2036, Development Concepts and Doctrine Centre MOD UK 2007.
 • 7. Global Trends 2025: A Transformed World, National Intelligence Council 2008.
 • 8. Hammes T.X., The Sling and The Stone: On War on the 21st Century.
 • 9. Hodermarsky G.T., Becker J.J., Arnold A.M., The Characteristics of Expeditionary Forces, The Allied Command Transformation.
 • 10. Joint Vision 2010. Chairman of the Joint Chiefs of Staff, Washington, D.C.
 • 11. NATO Comprehensive Political Guidance 2006.
 • 12. NATO Expeditionary Operations: A Vision for Shaping Future Capabilities. Outlook to 2035: Trends and Development, Department of Transformation 2008.
 • 13. Rodak B., Państwo upadłe - liberalny raj czy piekło?
 • 14. Simon J., NATO Expeditionary operations: Impacts Upon New Members and Partners, National Defence University, Washington DC 2005.
 • 15. Strategic Vision: The Military Challenge, HQ ACO HQ SACT, 2004.
 • 16. Strategic Vision: The Military Challenge, HQ ACO HQ SACT, 2004.
 • 17. The Joint Operating Environment: Challenges and Implications for the Future Joint Force, United States Joint Forces Command, Center for Joint Futures 2008.
 • 18. Wizja Si Zbrojnych RP – 2030, Departament Transformacji MON, Warszawa 2008.
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst ten jest również dostępny w internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-16d0a1e7-9925-4b2d-8671-2e3bbcde44be
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.