PL EN


2013 | 3 | 135-144
Article title

Solidarne orzeczenie obowiązku naprawienia szkody przewidzianego w art. 46 § 1 k.k.

Content
Title variants
EN
Joint and several judgment on the obligation to redress the damage under art. 46 § 1 of the penal code
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Pokrzywdzony ma dwie drogi dochodzenia odszkodowania – może wytoczyć powództwo cywilne albo złożyć wniosek o naprawienie szkody na podstawie art. 46 § 1 Kodeksu karnego. Naprawienie szkody na podstawie tego wniosku ma charakter cywilnoprawny. W związku z tym rozważaniom zostaje poddana możliwość wydania orzeczenia o solidarnych obowiązku naprawienia szkody.
EN
The aggrieved has two ways to claim compensation – they can bring a civil action or submit a motion to redress damage pursuant to art. 46 § 1 of the Penal Code. Compensation for damage under this motion is of civil law nature. Therefore, considerations should include the possibility of issuing a ruling on joint and several obligation to redress the damage.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-16d4ad08-6628-411d-90dc-5ecae591a508
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.