PL EN


2014 | 16 | 171-188
Article title

Informacja jako determinant e-zakupów

Content
Title variants
EN
Cmation as an E-Shopping Determinat
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rozwój technologii informacyjnych doprowadził do rewolucyjnych zmian w komunikowaniu, dając możliwość upowszechniania informacji bez pośrednictwa tradycyjnych mediów, a także wymiany informacji, danych i komunikacji dwukierunkowej w czasie rzeczywistym. Jak wynika z badań przeprowadzanych przez korporację Google, aż 84% przebadanych internautów wykorzystuje to medium w celu wyszukiwania informacji o produktach, które chcą kupić. Z tego samego badania wynika, że aż 6 ze 100 transakcji dokonywanych w sklepie tradycyjnym jest poprzedzona gruntownym sprawdzaniem cen i informacji o towarach w sieci. Studiując literaturę można spotkać wiele możliwości dostępu internauty do informacji, która ma szczególnie istotne znaczenie w przypadku zakupów w sklepach internetowych. W tym kontekście warto zdać sobie sprawę, że ponad 30% osób dokonujących transakcji w sieci twierdzi, że po każdych zakupach dzieli się informacją i opinią w sieci – tak wynika z badania przeprowadzanego przez firmę Ideo Sp. z o.o. Przenosząc rozważania na temat konieczności wykorzystania informacji w prowadzeniu działań e-marketingowych z płaszczyzny teoretycznej na praktyczną, warto zdać sobie sprawę, że współczesne narzędzia statystyczne umożliwiają dokonanie ogólnych pomiarów efektywności tychże działań. Wśród marketingowców, zwłaszcza z Europy Zachodniej oraz Stanów Zjednoczonych, utarło się określenie findability, co w dosłownym tłumaczeniu oznacza zdolność do bycia odnalezionym. Im wspomniana zdolność jest wyższa, tym lepiej. Autor niniejszego artykułu na podstawie swojego ponad 10-letniego doświadczenia w branży e-marketingowej oraz dzięki przeprowadzonym badaniom zarówno wśród kupujących w Internecie jak i wśród właścicieli sklepów internetowych, dokonał próby zdefiniowania wzoru matematycznego pozwalającego na określenie efektywności prowadzenia działań e-marketingowych wykorzystujących informację.
EN
The development of information technologies has brought about revolutionary changes in communication, allowing for distribution of information through channels others than traditional media, as well as for the exchange of data and two-way communication in real time. As revealed by a recent research conducted by Google, as much as 84% of the surveyed internet users take advantage of this tool to search for information about the products they are planning to buy. The same research has shown that every 6 out of 100 transactions conducted in traditional shops are preceded by buyers’ close online analysis of prices and available products. The literature on the subject discusses many possibilities of an internet user’s access to information, which is particularly important in the case of online shopping. Very interesting in this context are the results of a research carried out by the Ideo Sp. z o.o company: over 30% of persons making transactions in the internet declare that, after each of them, they share their opinions on the purchased products in the Web. Progressing from theoretical to practical considerations, one needs to realize that the available statistical tools make it possible to measure the effectiveness of such activities. Experts in marketing, in particular in Western Europe and the United States, widely use the term findability to refer to the ease with which given information can be found. The greater it is, the better. Based on his 10-year experience in the field of e-marketing, as well as the conducted research encompassing both internet users and owners of e-shops, the author of the article has tried to define a mathematical formula allowing for assessing the efficiency of any information-based activities undertaken in the area of e-marketing.
Year
Issue
16
Pages
171-188
Physical description
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-16d77e68-aae1-4a19-bc8c-cbc8884f1520
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.