PL EN


2014 | 1(6) | 75-87
Article title

Contemporary Housing Environment of Poland. Dwelling Attributes Assessment

Authors
Content
Title variants
PL
Współczesne środowisko mieszkaniowe Polski. Ocena atrybutów mieszkania
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
This study examines housing conditions in Poland. Housing is an important part of the quality of life in the contemporary society. Dwellings satisfy not only personal needs but are also security, shelter and social status. The issues concerned with housing needs and preferences are multidisciplinary. They attract researchers from many disciplines, namely - economics, sociology, psychology, urban planning and architecture (Stachura, 2009). This paper looks at the rapidly changing housing environment in Poland with respect to the current housing conditions and their implications for the future innovative consumption. An important aspect of studies into occupancy standards is how to determine architectural attributes of housing space relating to the size, proportions, functional layout and appropriate technological solutions. This subjective assessment will expand the existing knowledge of life styles, cultural conditions of occupants and psychographic relations of occupants and their perception of occupancy space.
PL
Studium poświęcono badaniu warunków mieszkaniowych w Polsce. Gospodarka mieszkaniowa jest ważną częścią jakości życia współczesnego społeczeństwa. Mieszkania zaspokajają nie tylko potrzeby osobiste, lecz stanowią również bezpieczeństwo, schronienie i status społeczny. Kwestie związane z potrzebami mieszkaniowymi i preferencjami są wielodyscyplinarne. Przyciągają badaczy z wielu dyscyplin, mianowicie ekonomiki, socjologii, psychologii, urbanistyki i architektury (Stachura, 2009). Opracowanie przedstawia bardzo szybko zmieniające się środowisko mieszkaniowe w Polsce z punktu widzenia bieżących warunków mieszkaniowych i ich implikacji dla przyszłej innowacyjnej konsumpcji. Ważnym aspektem badań nad warunkami mieszkaniowymi jest to, w jaki sposób określić architektoniczne atrybuty przestrzeni mieszkalnej związane z wielkością, proporcjami, rozkładem funkcjonalnym i odpowiednimi rozwiązaniami technologicznymi. Ta subiektywna ocena poszerzy istniejącą wiedzę o stylach życia, warunkach kulturowych lokatorów oraz psychograficznych relacjach lokatorów i ich percepcji przestrzeni mieszkalnej.
Year
Issue
Pages
75-87
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-6929
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-16dee8cc-a6f7-47b1-9e1a-1642c53fcb55
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.