PL EN


2018 | 507 | 179-190
Article title

Zastosowanie metody rekurencyjnego podziału w analizie trwania przedsiębiorstw województwa łódzkiego

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy czasu trwania przedsiębiorstw w województwie łódzkim na podstawie danych krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON. W badaniach uwzględniono przedsiębiorstwa powstałe i zlikwidowane w województwie łódzkim w latach 2010-2015. Celem prowadzonych analiz była identyfikacja charakterystyk przedsiębiorstw, które w istotny sposób są związane z czasem trwania przedsiębiorstw oraz ryzykiem ich likwidacji. Do analizy czasu trwania wykorzystano metodę Kaplana-Meiera oraz model proporcjonalnego hazardu Coxa. Jako alternatywę dla tych metod zaproponowano połączenie metody rekurencyjnego podziału, w której dokonywany jest podział zbioru obiektów na jednorodne podzbiory, z estymacją funkcji przeżycia Kaplana-Meiera w każdym z węzłów końcowych. Graficzną prezentacją połączonych analiz są drzewa przeżycia. W pracy za pomocą dwóch algorytmów budujących drzewa przeżycia wyodrębniono i scharakteryzowano grupy przedsiębiorstw o podobnym czasie przeżycia.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-16e1e506-8134-4a58-ac7e-ea0c815d79ce
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.