Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 3(81) | 5-15

Article title

DORADZTWO TECHNOLOGICZNE I EKONOMICZNE W OPINII ROLNIKÓW Z WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Advisory needs of farmers from Wielkopolska region of economics and agricultural production technology

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
The paper presents the results of surveys conducted among farmers from Wielkopolska region. They concerned the identification of needs in terms of technological and economic advisory. Respondents declared their strong interest in gaining knowledge in the field of production technology, particularly in the direction of the dominant production in their farms. Economic advisory, despite the objectively great importance has not been recognized by the majority of farmers consider important. This status indicates a need to modify the approach to economic issues by advisory organizations.

Contributors

  • Dr hab. Arkadiusz Sadowski, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland.

References

  • Baer Nawrocka A., Sadowski A. (2013): Polityczne i strukturalne czynniki wpływające na przemiany w rozmieszczeniu produkcji trzody chlewnej w Unii Europejskiej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 307. Polityka ekonomiczna (red. J. Sokołowski, M. Sosnowski, A. Żabiński). Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, s. 35-44. 2. Czubak W., Poczta W., Sadowski A. (2011): Wpływ proponowanej reformy systemu dopłat bezpośrednich po 2013 roku na sytuację polskiego rolnictwa. Wieś i rolnictwo 4 (153) 2011, 61-82. 3. Dudek M. (2015): Ocena korzystania z usług doradczych przez rolników w latach 1992-2011. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego. 2 (80), 32-42. 4. Kujawiński W. (2008): Podstawy teoretyczne działalności informacyjnej publicznych organizacji doradczych. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział Poznań, 145 ss. 5. Kujawiński W. (2009): Metodyka doradztwa rolniczego. CDR w Brwinowie Oddział Poznań, 212 ss. 6. Kujawiński W. (2013): Działalność kształceniowa publicznych rolniczych organizacji doradczych. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział Poznań, 129 ss. 7. Orłowska M.J. (2013): Działania doradcze podejmowane dla transferu innowacji technologicznych do gospodarstw rolniczych na przykładzie Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego. 4 (74), 54-70. 8. Sadowski A. (2003): Analiza finansowa w zarządzaniu. Poradnik Gospodarski 1, 12–13. 9. Sadowski A. (2008): Economic efficiency of inputs of production factors in cost management context. Journal of Agribusiness and Rural Development 4 (10), 123-133. 10. Sadowski A., Baer-Nawrocka A., Poczta W. (2013): Gospodarstwa rolne w Polsce na tle gospodarstw Unii Europejskiej – wpływ WPR. Praca zbiorowa pod kierunkiem prof. dr hab. Walentego Poczty. Główny Urząd Statystyczny, 254 ss. 11. Wawrzyniak B. (1993): Doradztwo rolnicze. Cz II Metody pracy doradczej w rolnictwie. Włocławskie Towarzystwo Naukowe, 204 ss. 12. Wawrzyniak B. (2012): Struktury organizacyjne doradztwa rolniczego i instrumenty finansowe jego wsparcia w Polsce po wstąpieniu do Unii Europejskiej. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego. 1 (68), 5-18.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-16e5d477-c796-4b0d-bd40-36201b4d951f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.