PL EN


2016 | 1(15) | 50-56 s.
Article title

HEART RATE AS A MEASURE OF EXERCISE INTENSITY IN SOCCER

Content
Title variants
Languages of publication
EN PL
Abstracts
PL
Celem badań była ocena oraz porównanie intensywności ćwiczeń realizowanych przez piłkarzy nożnych U-20 i U-17 w trakcie gier mistrzowskich, przy wykorzystaniu wskaźnika procentu tętna maksymalnego (%HRmax). Dodatkowym celem pracy było porównanie poziomu tętna grających zawodników, jakie wystąpiło u nich w pierwszej i drugiej połowie meczu oraz w meczu towarzyskim i w meczach mistrzowskich (6 spotkań). W badaniach uczestniczyło 25 piłkarzy, o średnim stażu treningowym 5 lat. Przeciętne obciążenia treningowe dla badanych to ok. 16 godzin zajęć treningowych i dwa mecze mistrzowskie w tygodniu. Wyniki badań wykazały, że intensywność ćwiczeń (gry) była niższa w drugich połowach meczów, co sugeruje, że obserwowany spadek mocy był spowodowany przygotowaniem wydolnościowym piłkarzy. Intensywność gry była też znacząco niższa w grze towarzyskiej niż w meczu oficjalnym. Możliwe, że wpływ na obserwowany poziom tętna miała motywacja. Tym niemniej – poziom intensywności gry z gier towarzyskich nie powinien być porównywany z wynikami obserwacji intensywności gry w meczach mistrzowskich.
EN
The purpose of this study was to evaluate and to compare the exercise intensity of U-20 and U-17 players during official championship Soccer games, using as parameter of effort the %HRmax. The study had also the purpose of comparing the results between the first half time and the second half time of the game and was to compare the HRmax recorded during a friendly game and six official games. Twenty-five male Soccer players who have been playing this sport for an average of five years participated in the study. The athletes trained for about 16 hours and played 2 championship games weekly. The results showed if the exercise intensity was lower in the second half time of the game suggesting that there might have been a decrease in performance capacity of the players. The exercise intensity of was also lower during the friendly game than during the official games. It is possible that motivation also plays a role causing this difference. The exercise intensity from a friendly game should not be used as reference for official games.
Contributors
 • Academy of Physical Education in Warsaw, Chair Theory of Sports, Water Sports and Winter - Department Theory of Sport, Poland.
 • University of Minas Gerais, Belo Horizonte, Brazil
 • University of Minas Gerais, Belo Horizonte, Brazil
References
 • Ekblom B., Applied Physiology of Soccer, Sports Medicine, No. 3/1986, p. 50-60.
 • Helgerud J., Engen L. C., Wisloff U., Hoff J., Aerobic endurance training improves soccer performance. Medicine and Science in Sports Exercise, No. 11/2001, p. 1925-1931.
 • Kapera R., Śledziewski D., Piłka nożna, Szkolenie dzieci i młodzieży, PZPN Warszawa, 1997.
 • Ali A., Farrally M., Recording soccer players’ heart rates during matches, Journal of Sports Sciences, No. 9/1991, p. 183-189.
 • Bangsbo J., The physiology of soccer, with special reference to intense intermittent exercise, Acta Physiologica Scandinavica: an international journal of physiological sciences, No. 151, supl. 619/1994.
 • Capranica L., Tessitore A., Guidetti L., Figura F., Heart rate and match analysis in pre-pubescent soccer players, Journal of Sports Sciences, No. 6/2001, p. 379-384.
 • O’Connor D., Time - Motion analysis of elite touch players, (In:) Fourth World Congress of Science and Football, No. 4/1999, Sydney. London: E & FN Spon, 2002, p. 126-136.
 • Ogushi T., Ohashi J., Nagahama H., Isokawa S., Suzuki S., Work intensity during soccer match-play (a case study), (In:) Second World Congress of Science and Football, No. 2/1991, Eindhoven. Proceedings. London: E & FN Spon, 1993, p. 121-123.
 • Reilly T., Energetic of high intensity exercise (soccer), with particular reference to fatigue, Journal of Sports Sciences, No. 15/1997, p. 257-263.
 • Di Salvo V., Pigozzi F., Physical training of football players based on their positional rules in the team, The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, No. 38/1998, p. 294-297.
 • Karvonen J., Vuorimaa T., Herat hate and exercise intensity during sports activities; practical application, Sports Medicine, No. 5/1988, p. 303-312.
 • Boudet G., Garet M., Bedu M., Albuisson E., Chamoux A. Median maximal heart rate for calibration in different conditions: Laboratory, Field and Competition, International Journal Sports Medicine, No. 4/2002, p. 290-297.
 • Tanaka H., Monahan K.D., Seals D. R., Age-Predicted Maximal Heart Rate Revisited, Journal of the American College of Cardiology, No. 1/2001, p. 153-156.
 • Mohr M., Krustrup P., Nybo L., Nielsen J., Bangsbo J., Muscle temperature and sprint performance during soccer matches – beneficial effect of re-warm-up at half-time, Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sport, No. 14/2004, p. 156-162.
 • Marins J. C. B., Fernandez M. D., Comparação da freqüência cardíaca maxima por meio de provas com perfil aeróbico e anaeróbico, Fitness & Performance Journal, No. 3/2004, p. 166-174.
 • Reilly T., Keane S. Estimation of physiological strain on Gaelic football players during match-play, (In:), Fourth World Congress of Science and Football, 4, 1999, Sydney. London: E & FN Spon, 2002, s. 157-159.
 • Wisloff U., Helgerud J., Hoff J., Strength and Endurance of elite soccer players, Medicine and Science in Sports Exercise, No. 3/1998, p. 462-467.
 • Tumilty D., The relationship between physiological characteristics of junior soccer players and performance in a game simulation, (In:) Second World Congress of Science and Football, No. 2/1991, Eindhoven, Proceedings, London: E & FN Spon, 1993, p. 281-286.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-16fa0008-6b50-4458-9241-b81c1152b7a8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.