Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 18/4 |

Article title

Der inflationäre Gebrauch von ethnolektalen Sprachelementen in der massenmedialen Produktion am Beispiel der Kurzgeschichten Michael Freidanks

Title variants

EN
Excessive use of ethnolect language elements in mass media production on the basis of short stories by Michael Freidank
PL
Nadmierne używanie (wykorzystywanie) etnolektalnych form językowych w produkcjach medialnych o charakterze komediowym na przykładzie krótkich historii Michaela Freidanka

Languages of publication

DE

Abstracts

EN
This text draws attention to the media form of Kanakisch, a language mixed variant used by the modern German youth of foreign (particularly Turkish) origin, and also by indigenous youngsters. The text studies the motives underlying the excessive use of ethnolect language form in the media and the consequences of that media experiment. The material studied comes from short stories in Kanakisch by Michael Freidank selected from his book Kanakisch - Deutsch. Dem krassesten Sprakbuch uebernhaupt (2001, Eichborn).
Niniejszy tekst zwraca uwagę na medialną formę ujęcia Kanakisch, językowego wariantu mieszanego, którym posługuje się współczesna młodzież obcego (zwłaszcza tureckiego) pochodzenia, a także niemiecka młodzież autochtoniczna. Praca przygląda się motywom, które leżą u podstaw stosowania etnolektalnych form językowych w mediach w nadmiernej ilości, a także konsekwencjom takiego medialnego eksperymentu. Materiał do analizy stanowią krótkie historie Michaela Freidanka, które autorka wyekstrahowała z jego książki Kanakisch - Deutsch. Dem krassesten Sprakbuch uebernhaupt (2001, Eichborn).

Year

Issue

Physical description

Contributors

  • Gdańsk

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-170689e6-72af-49fe-8fa9-6039bcba82ee
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.