PL EN


Journal
2013 | 4 | 43-46
Article title

Zastosowanie masażu w nadwrażliwości skóry

Authors
Content
Title variants
EN
Application of massage in skin hypersensitivity
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Wstęp: Zaburzenia dotyczące odbioru, analizy i odpowiedzi bodźców czuciowych mogą dotyczyć wielu obszarów: czucia powierzchniowego (skórnego), czucia głębokiego, temperatury i orientacji ruchu w przestrzeni. Nadwrażliwość czy niedowrażliwość może występować u dzieci chorych np. z zespołem Aspergera, lub u dzieci zdrowych. Dotyczy też osób dorosłych np. w przebiegu cukrzycy, w której jednym z powikłań może być nadwrażliwość na dotyk. Nieadekwatna, nadmierna odpowiedź organizmu na dotyk u dzieci uniemożliwia prawidłowy rozwój motoryki małej i dużej, u dorosłych prawidłowe wykonywanie czynności dnia codziennego, w innych przypadkach zaburza usprawnianie ruchowe. Materiał i metoda: U pacjentki z wieloma objawami, z różnorodnymi powikłaniami chorobowymi, wykonano zabieg masażu klasycznego. Metodyka masażu ograniczała się do wykonania głaskania, jednak najważniejsza była intensywność i kierunek ruchu. Celem zabiegu było zniesienie nadwrażliwości skóry na dotyk i redukcja bólu zlokalizowanego w obrębie stopy, stawu skokowego i łydki. Wyniki: Uzyskano zniesienie nadwrażliwości skóry na dotyk opracowywanego obszaru ciała oraz zmniejszenie dolegliwości bólowych. Wnioski: Masaż może stanowić skuteczną formą terapii stosowaną w zaburzeniach funkcji receptorów czucia powierzchownego zlokalizowanych w skórze. Przyczynia się do obniżenia odczuwania dolegliwości bólowych obszaru zmienionego chorobowo, w którym występuje zaburzone czucie. Zabieg masażu może stanowić część wstępną do usprawniania ruchowego zaplanowanego indywidualnie dla każdego pacjenta.
EN
Introduction: The dysfunction of the reception, analysis and responding to sensory impulses may refer to many areas such as superficial and deep cutaneous feeling, temperature and motor orientation in space. Over and under sensitivity can be found in healthy and sick children, for example, with Asperger’s syndrome. The symptom may also affect the adults with diabetes in whom oversensitivity to touch appears as a complication. Excessive reaction of the human body to touch is the reason of abnormal motor development in children. In adult persons this might disturb regular, every day activities. In other cases it can make physiotherapy impossible. Material and methods: The classical massage was performed to a patient with many disease symptoms and varied complications to reduce hypersensitivity to touch and decrease pain. We used superficial stroking but the most important was the intensiveness and the direction of the strokes. The purpose of the massage was to reduce the hyperesthesia of the skin and decrease pain in the area of the patient’s feet, ankles and calves. Results: After the massage the reduction of hyperesthesia and decrease in pain were achieved which made the continuation of another form of physiotherapy possible. Conclusions: We can use the massage, because it is an effective therapy in the dysfunction of the superficial receptors on the skin. After the massage we decrease the pain in the diseased area, where the disorder of feeling appears. The massage can serve as an introductory part to another kind of physiotherapy, individual for every patient.
Journal
Year
Issue
4
Pages
43-46
Physical description
Dates
accepted
2013-11-20
Contributors
author
 • Katedra Fizjoterapii, Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
References
 • Maas V. Uczenie się przez zmysły. Warszawa: WSiP; 2005.
 • Maas V. Uczenie się przez zmysły. Wprowadzenie do teorii integracji sensorycznej. Warszawa: WSiP; 1998.
 • Ayres A.J. Sensory Integration and the Child. Los Angeles: WSP; 1991.
 • Colwell J.A. Cukrzyca - nowe ujęcie diagnostyki i leczenia.Wrocław: Urban & Partner; 2004.
 • Otto-Buczkowska E. Cukrzyca - patogeneza, diagnostyka, leczenie. Warszawa: Borgis; 2005.
 • Symonides-ławecka A. Rola pediatry pierwszego kontaktu w opiece nad dzieckiem przewlekle chorym - Cukrzyca. Med Prakt Pediatr 1999; 3: 105-114.
 • Kasprzak W. Fizjoterapia kliniczna.Warszawa: PZWL; 2010.
 • Kassolik K, Andrzejewski W, Książyk A. Możliwość wykorzystania masażu u dzieci z zaburzonym rozwojem psychomotorycznym, część I-masaż w nadwrażliwości skóry. Rehabil w Prakt 2007; 1: 31-33.
 • Kassolik K, Andrzejewski W, Książyk A. Możliwość wykorzystania masażu u dzieci z zaburzonym rozwojem psychomotorycznym, część II- masaż mięśni spastycznych. Rehabil w Prakt 2007; 2: 44-45.
 • Hollis M.Masaż terapeutyczny.Wrocław: Wyd. Medyczne Górnicki; 2012: 47, 156, 131-136.
 • Andrzejewski W, Kassolik K, Kamiński P, Kiljański M. Wpływ masażu medycznego na dolegliwości bólowe i jakość życia kobiet ze zmianami zwyrodnieniowymi odcinka szyjnego kręgosłupa. Med Sport Medsportpress 2007; 1(6): vol.23: 28-34.
 • Biały S. Manualny drenaż limfatyczny. Rehabil w Prakt 2008; 1: 45.
 • Wang HL, Keck JF. Food and hand massage as an intervention for postoperative pain. Pain Manag Nurs 2004; 5: 59-65.
 • Field T, Hernandez-Reif M, LaGreca A, Shaw K, Schlanberg S, Kuhn C. Massage therapy lowers blood glucose levels in children wit diabetes mellitus. Diabet Spect 1997; 10: 237-239.
 • Jedwabińska A. Podstawy masażu Shantala niemowląt i małych dzieci- poradnik praktyka. Rehabil w Prakt 2011; 6: 56-60.
 • Bijur PE, Silver W, Gallagher EJ. Reliability of the Visual Analog Scale for measurement for acute pain. Acad Emerg Med 2001; 8(12): 1153-1157.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-2021
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-17174649-25e5-4353-a129-ae1fb497984e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.