PL EN


2017 | 483 | 152-162
Article title

Ocena jakości życia kobiet z chorobą nowotworową leczonych metodą chemioterapii

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem pracy jest ocena jakości życia kobiet z chorobą nowotworową leczonych chemioterapią, która jest elementem uzupełniającym leczenie operacyjne raka jajnika. Badaniem objęto 134 pacjentki poddawane chemioterapii w Klinice Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. W badaniu wykorzystano kwestionariusz ankiety FACT-O. Pozwala on na ocenę: samopoczucia, wpływu choroby na życie rodzinne i towarzyskie oraz stanu emocjonalnego i funkcjonowania w życiu codziennym. Do realizacji celu wykorzystano analizę korespondencji. W artykule przedstawiono wyniki poszukiwania zależności między kategoriami cech dotyczących jakości życia pacjentek a wybranymi cechami społeczno-demograficznymi i stopniem zaawansowania choroby. Większość badanych kobiet oceniała pozytywnie swój dobrostan fizyczny, społeczny, funkcjonalny i emocjonalny oraz samopoczucie pod kątem odczuwania innych dolegliwości.
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-171780c0-b21c-468c-917c-0b90065ef37f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.