PL EN


2017 | 13 | 71-136
Article title

Wczesnośredniowieczna ceramika naczyniowa z Wyspy Solnej w Kołobrzegu. Badania w 2014 roku

Content
Title variants
EN
Early medieval pottery vessels from Salt Island in Kołobrzeg. The excavation in 2014
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents the study of early medieval pottery found during excavations conducted in 2014 on Salt Island (Polish name: Wyspa Solna) in Kołobrzeg.
Year
Volume
13
Pages
71-136
Physical description
Dates
published
2017-12-21
Contributors
References
 • Bojarski J., 2012. Badania nad morfologią i stylistyką wczesnośredniowiecznych naczyń ceramicznych z Napola na ziemi chełmińskiej. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia 32, 291–364.
 • Buko A. 1981. Wczesnośredniowieczna ceramika sandomierska. Wrocław.
 • Buko A. 1990. Ceramika wczesnopolska. Wprowadzenie do badań. Wrocław.
 • Chudziak W. 1991. Periodyzacja rozwoju wczesnośredniowiecznej ceramiki z dorzecza dolnej Drwęcy (VII–XI/XII w.). Podstawy chronologii procesów zasiedlenia. Toruń.
 • Cnotliwy E., Łosiński W. 1983. Chronologia absolutna. W: E. Cnotliwy, L. Leciejewicz, W. Łosiński (red.), Szczecin we wczesnym średniowieczu. Wzgórze Zamkowe. Szczecin, 230–244.
 • Dulinicz M. 2001. Kształtowanie się Słowiańszczyzny Północno-Zachodniej. Studium archeologiczne. Warszawa.
 • Dworaczyk M. 2011. Garncarstwo. W: A.B. Kowalska, M. Dworaczyk, Szczecin wczesnośredniowieczny. Nadodrzańskie centrum. Warszawa, 345–354.
 • Hołubowicz W. 1950. Garncarstwo wiejskie zachodnich terenów Białorusi. Toruń.
 • Hołubowicz W. 1965. Garncarstwo wczesnośredniowieczne Słowian. Wrocław.
 • Jodłowski A., 1977a. Archeologia o początkach solnictwa na ziemiach polskich. Ziemia, 81–92. <http://ziemia.pttk.pl/Ziemia/Zagadnienia_archeologia_historia_1977_003.pdf.> [dostęp: 03.05.2017].
 • Jodłowski B., 1977b. Kołobrzeg. Wyspa Solna, woj. koszalińskie. Informator Archeologiczny, badania za rok 1976, 201–202.
 • Kola A. 2016 (red.). Archeologiczne badania wykopaliskowe, „Wyspa Solna”, Kołobrzeg ul. Warzelnicza 1, woj. zachodniopomorskie (AZP 15-15/3), tom I dokumentacja badań, maszynopis.
 • Kruppé J. 1967. Garncarstwo warszawskie w wiekach XIV i XV. Wrocław.
 • Leciejewicz L. 2007a. Saliny na terenie dzisiejszego miasta. Badania w 1957 roku. W: L. Leciejewicz, M. Rębkowski (red.), Kołobrzeg. Wczesne miasto nad Bałtykiem. Warszawa, 171–175.
 • Leciejewicz L. 2007b. Grodzisko w Budzistowie. Badania w latach 1954–1958. W: L. Leciejewicz, M. Rębkowski (red), Kołobrzeg. Wczesne miasto nad Bałtykiem. Warszawa, 31–110.
 • Leciejewicz L., Rębkowski M., 2000. Kołobrzeg. Średniowieczne miasto nad Bałtykiem. Kołobrzeg.
 • Leciejewicz L., Rębkowski M. 2007. Uwagi końcowe. Początki Kołobrzegu w świetle rozpoznania archeologicznego. W: L. Leciejewicz, M. Rębkowski (red.), Kołobrzeg. Wczesne miasto nad Bałtykiem. Warszawa, 299–317.
 • Lepówna B. 1968. Garncarstwo gdańskie w X–XIII wieku. Gdańsk. Gdańsk Wczesnośredniowieczny 7.
 • Łosiński W. 1972. Początki wczesnośredniowiecznego osadnictwa grodowego w dorzeczu dolnej Parsęty (VIII–X/XI wiek). Wrocław.
 • Łosiński W. 2008. Pomorze Zachodnie we wczesnym średniowieczu. Studia archeologiczne. Poznań.
 • Łosiński W., Olczak J., Siuchniński K., 1971. Źródła archeologiczne do studiów nad wczesnośredniowiecznym osadnictwem grodowym na terenie województwa koszalińskiego 4. Poznań.
 • Łosiński W., Rogosz R. 1983. Zasady klasyfikacji i schemat taksonomiczny ceramiki. W: E. Cnotliwy, L. Leciejewicz, W. Łosiński (red.), Szczecin we wczesnym średniowieczu. Wzgórze Zamkowe. Szczecin, 202–226.
 • Łosiński W., Rogosz R. 1986a. Metody synchronizacji warstw kulturowych wczesnośredniowiecznych obiektów wielowarstwowych na podstawie analizy ceramiki ze Szczecina. W: J. Gromnicki (red.), Problemy chronologii ceramiki wczesnośredniowiecznej na Pomorzu Zachodnim. Warszawa, 9–50.
 • Łosiński W., Rogosz R. 1986b. Próba periodyzacji ceramiki wczesnośredniowiecznej ze Szczecina. W: J. Gromnicki (red.), Problemy chronologii ceramiki wczesnośredniowiecznej na Pomorzu Zachodnim. Warszawa, 51–61.
 • Poliński D. 1996. Przemiany w wytwórczości garncarskiej na ziemi chełmińskiej u schyłku wczesnego i na początku późnego średniowiecza. Toruń.
 • Rębkowski M. 2007a. Grodzisko w Budzistowie. Badania w 1997 roku. W: L. Leciejewicz, M. Rębkowski (red.), Kołobrzeg. Wczesne miasto nad Bałtykiem. Kołobrzeg, 115-156.
 • Rębkowski M. 2007b. Chronologia ceramiki. Uwagi na podstawie zbioru uzyskanego w wykopie badawczym w 1997 roku. W: L. Leciejewicz, M. Rębkowski (red.), Kołobrzeg. Wczesne miasto nad Bałtykiem. Kołobrzeg, 199–213.
 • Stanisławski B. 2012. Garncarstwo wczesnośredniowiecznego Wolina. Wrocław.
 • Szymański W. 2000. Trudne problemy w poznaniu starszych faz wczesnego średniowiecza na ziemiach polskich. W: M. Kobusiewicz, S. Kurnatowski (red.), Archeologia i prahistoria polska w ostatnim półwieczu. Poznań, 353–379.
 • Ślaski K. 1948. Dzieje Ziemi Kołobrzeskiej do czasów jej germanizacji. Toruń.
 • Weinkauf M. 2002. Ceramika naczyniowa z wczesnośredniowiecznego grodziska i osady w Skępem, woj. kujawsko-pomorskie (stanowiska 1, 2). W: W. Chudziak (red.), Studia nad wczesnośredniowiecznym osadnictwem ziemi chełmińskiej 4. Toruń, 67–172.
 • Zabel B. 1974. Warzelnictwo soli w Kołobrzegu do 1858 roku. Rocznik Koszaliński 9, 41–55.
 • Zabel B. 2008. Dzieje kołobrzeskich solanek. Kołobrzeg.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0076-5236
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1725be07-1f50-48a4-86b1-5a498b635032
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.