PL EN


2014 | 176 | 22-29
Article title

Efektywność ekonomiczna w ujęciu dynamicznym a sprawność systemu gospodarczego

Authors
Content
Title variants
EN
Economic Effectiveness in the Dynamic Take and Efficiency of the Economic System
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In the article the economic effectiveness was described, paying special attention to its static and dynamic take and meaning for the appropriate description of the economic reality. The article critically presents a conception of static effectiveness and the welfare economics based on this concept. Essential dilemmas associated with the measurement and the evaluation of the economic effectiveness were shown. Moreover it is underlined, that the economic effectiveness in the dynamic take is an essential determinant of the efficiently functioning economic system.
Year
Volume
176
Pages
22-29
Physical description
Contributors
author
References
 • A.Y. Lewin, J.W. Menton: Determining Organizational Effectiveness: Another Look, and an Agenda for Research. "Management Science" 1986, Vol. 32, No. 5, s. 514-538.
 • B. Lockwood: Pareto Efficiency. The New Palgrave Dictionary of Economics. Second Edition. Palgrave Macmillan 2008, www.dictionaryofeconomics.com (20.05.2013).
 • Webster's Third New International Dictionary, www.merriam-webste.com (10.05.2013).
 • P.A. Samuelson, W.D. Nordhaus: Ekonomia. T. 1. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 443.
 • E. Skrzypek: Jakość i efektywność. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000;
 • M. Holstein-Beck: Być albo nie być menedżerem. Infor, Warszawa 1997, s. 63.
 • P. Sienkiewicz: Teoria efektywności systemów. PAN, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 1987, s. 67.
 • T. Kotarbiński: Traktat o dobrej robocie. Ossolineum, Wrocław 1965, s. 131.
 • K. Sobolewski: O pojęciu skuteczności i pojęciach związanych. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 1998, s. 132.
 • J. Zieleniewski: Organizacja i zarządzanie. PWN, Warszawa 1969, s. 232.
 • Wprowadzenie do ekonomii. Red. Z. Dach. Wydawnictwo AE, Kraków 2004, s. 75.
 • M. Szudy: Sprawność systemu gospodarczego. W: Systemy gospodarcze. Zagadnienia teoretyczne. Red. S. Swadźba. Wydawnictwo AE, Katowice 2009, s. 108-124.
 • W. Bojarski: Efektywność systemowa przedsięwzięć gospodarczych. Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego, Warszawa 2001, s. 10 i nast.
 • Metody organizacji i zarządzania. Teoria i praktyka. Red. S. Duchniewicz. Wydawnictwo PTM, Warszawa 2007.
 • P. Sulmicki: Planowanie i zarządzanie gospodarcze. PWE, Warszawa 1978, s. 137.
 • W.A. Ward, B.J. Deren: The Economics of Project Analysis. EDI (World Bank), Washington 1993, s. 2-6.
 • L. Walrasa pt. "Economics and Mechanics" opublikowanym w 1909 r.
 • A. Jolink, J. van Daal: Leon Walras's Mathematical Economics and the Mechanical Analogies. "History of Economics Society Bulletin" 1989, No. 11, s. 25-32.
 • W. Rutkowski: Współczesne państwo dobrobytu. Ekspansja, kryzys, spory. Wyd. UW, Warszawa 2009, s. 55.
 • M.W. Meyer: Can Performance Studies Create Actionable Knowledge if we can't Measure the Performance of the Firm? "Journal of Management Inquiry" 2005, Vol. 13, No. 3, s. 287-291.
 • B. Janik: Kapitalizm w ujęciu dynamicznym. Od państwa dobrobytu do globalizacji. Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2006, s. 12.
 • B. Ziębicki: Współczesne koncepcje oceny efektywności organizacyjnej - próba porównania. W: Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem. Red. T. Dudycz, G. Osbert-Pociecha. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2010, s. 632-642.
 • Positive Organizational Scholarchip. Foundations of a New Discipline. Red. K.S. Cameron, J.E. Dutton, R.E. Quinn. Berrett-Koehler Publishers, San Francisco 2003.
 • N. Barr: Economics of the Welfare State. Oxford University Press, Oxford 2012, s. 7.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-17283f7c-c6a7-4cce-8ac2-2a557faf3dc7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.