PL EN


2017 | 11 | 471-486
Article title

Rejestracja poloników w zbiorach obcych na przykładzie Katalogu starodruków biblioteki Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych w Rzymie oraz Katalogu poloników w Biblioteca Casanatense

Content
Title variants
EN
Registration of Polonica in Foreign Collections on the example of Catalogue of Early Printed Books in the Library of Pontifical Institute of Ecclesiastic Studies in Rome and Catalogue of Polonica in the Biblioteca Casanatense
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
A review article focusing on two catalogues published by the National Library in Warsaw in the series Polonica from the 16-18th Centuries in the Roman Libraries, Catalogue of Early Printed Books in the Library of Pontifical Institute of Ecclesiastic Studies in Rome and Catalogue of Polonica in the Biblioteca Casanatense. The main attention was paid to the scope of the material described in them (significant differences in the selection) and registration of provenience (Polonica provenience) as an element indicating the popularity of Polish subject matter and works in foreign collections, dislocations of the collections, or activity of the Poles in exile. Both catalogs are discussed against the background of the other four publications from the series, showing differences in the selection of materials and elements of descriptions (provenance), and briefly the history ofregistration of Roman Polonica.
Contributors
 • Katedra Książki i Historii Mediów Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska , m.ochmanski@uw.edu.pl
 • University of Warsaw, Warsaw, Poland
References
 • Applebaum A., Między Wschodem a Zachodem. Przez pogranicza Europy, przeł. E. Kulik-Bielińska, Warszawa 2009.
 • Cubrzyńska-Leonarczyk M., Polskie superekslibrisy XVI-XVIII wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Centuria druga, Warszawa 2001.
 • Katalog druków XVI wieku z historycznej kolekcji Ossolineum, pod red. D. Sidorowicz-Mulak, zbiory wrocławskie oprac. A. Franczyk-Cegła, M. Minkowska, G. Rolak, zbiory lwowskie oprac. I. Kachur, Wrocław 2017.
 • Katalogi centralne i bibliografie [Biblioteki Narodowej w Warszawie], [online] http://alpha.bn.org.pl:82/ [dostęp 10.03.2018].
 • Kocowski B., Zadania i metody badań proweniencyjnych w zakresie starych druków, „Przegląd Biblioteczny” 1951, nr 1-2, s. 72-84.
 • Mieczkowska H., «Polonicum» – definicja pojęcia, zakres doboru materiału, zastosowanie w bibliografii, „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” 2015, t. 9, s. 21-30.
 • Piekarski K., Rudolf Kotula: Właściciele rękopisów i starodruków zbiorów wielkopolskich Z. Czarneckiego mieszczących się obecnie w «Baworovianum» we Lwowie. Lwów, Fundacja W. Baworowskiego, 1929. 8o . Str. XV, 139 i 21 tablic, „Przegląd Biblioteczny” 1929, z. 3, s. 394, s. 388-415.
 • Pludra-Żuk P., Spandowski M., Katalog poloników biblioteki Pontificia Università Urbaniana, Warszawa 2012.
 • Sipayłło M., Polskie superexlibrisy XVI-XVIII wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1988.
 • Soliński K., Doświadczenia Zakładu Starych Druków Biblioteki Narodowej w Warszawie w zakresie rejestracji poloników w bibliotekach rzymskich w latach 1974-2016, „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” 2017, tom specjalny: Polonika w zbiorach obcych, red. J. Puchalski, A. Chamera-Nowak, D. Pietrzkiewicz, s. 495-506.
 • Soliński K., Katalog poloników w Biblioteca Casanatense, Warszawa 2016.
 • Soliński K., Katalog poloników w Biblioteca Universitaria Alessandrina, Warszawa 2014.
 • Soliński K., Katalog starodruków biblioteki Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych w Rzymie, Warszawa 2016.
 • Spandowski M., Katalog starych druków biblioteki Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie, proweniencje oprac. J. Borysiak, Warszawa 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1736d400-91d8-4e86-8f8f-a7b717504ea1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.