PL EN


Journal
2017 | 2(2017) | 136–145
Article title

A world locked in simplistic oppositions. The interpretive statements of lower secondary school students

Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This article considers the consequences of rejecting axiological ambiguity in the sphere of human experiences and reflection, as observed in statements made by lower secondary school children as part of a study Teaching language and literature in secondary school in light of the new core curriculum. The negative consequences are indicated of interpreting the world as one locked in the values of extreme opposition, based on an analysis of students’ interpretations of Balladyna by Juliusz Słowacki and Memoir of the Warsaw Uprising by Miron Białoszewski. The risks may include alienating the student from reality, as well as the reformulation of values into a set of anti-values, which excludes the possibility of reaching interpersonal agreement. Constructing a personal axiological system on this basis can occur only at the cost of discrediting the values of others, who are denied the right to have them from the outset. In such a world, there is no place for dialogue about values differing from those already held.
Journal
Year
Issue
Pages
136–145
Physical description
Contributors
 • Institute of Polish Philology, University of Gdańsk
References
 • Arendt, H. (1998). Eichman w Jerozolimie. Rzecz o banalności zła (2nd ed.). Transl. A. Szostkiewicz. Kraków: Znak.
 • Baudrillard, J. (2009). Przejrzystość zła. Esej o zjawiskach skrajnych. Transl. S. Królak. Warszawa: Sic!
 • Bauman, Z. (2009). Nowoczesność i zagłada. Transl. T. Kunz. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Biedrzycki, K. (2012). Straszno i śmieszno. „Balladyna” Juliusza Słowackiego i jej lektura w szkole. Postscriptum Polonistyczne, 2, 241–250.
 • Bielik-Robson, A. (2008). Romantyzm, niedokończony projekt. Eseje. Kraków: Universitas.
 • Bortnowski, S. (2013). Czy uczenie literatury w szkole współczesnej może jeszcze umacniać wartości? In M. Marzec-Jóźwik (ed.), Wartości i wartościowanie w edukacji humanistycznej (pp. 193–203). Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 • Dobroczyński, B. (2014). Pamiętaj o ciemnej stronie. Gazeta Wyborcza. Duży Format, August 7, 17.
 • Dziemidok, B. (2013). Teoretyczne i praktyczne kłopoty z wolnością człowieka. In B. Dziemidok Teoretyczne i praktyczne kłopoty z wartościami i wartościowaniem. Szkice z aksjologii stosowanej (pp. 5–45). Gdańsk: Słowo/obraz terytoria.
 • Gełczewska, B. (2013). Czy wychowujemy pokolenie bezrefleksyjne? Komentarze do ankiety aksjologicznej w liceach warszawskich. In M. Marzec-Jóźwik (ed.), Wartości i wartościowanie w edukacji humanistyczne (pp. 95–116). Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 • Janus-Sitarz, A. (2014). Wstęp. Obszary wykluczenia i obojętności. In A. Janus-Sitarz (ed.), Edukacja polonistyczna wobec Innego (pp. 9–12). Kraków: Universitas.
 • Markowski, M. P. (2013). Polityka wrażliwości. Wprowadzenie do humanistyki. Kraków: Universitas.
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej (2009). Podstawa programowa z komentarzami (vol. 2: Język polski w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum). Retrieved from http://men.gov.pl/2013-08-03-12-10-01/ /podstawa-programowa
 • Minois, G. (1996). Historia piekła. Transl. A. Dębska. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Montaigne, M. de (1985). Próby. Księga druga (2nd ed.). Transl. T. Żeleński (Boy). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Mrożek, S. (2010). Dziennik (vol. 1. pp. 1962–1969). Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Myrdzik, B. (2006). Zrozumieć siebie i świat. Szkice i studia o edukacji polonistycznej. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Nowosielski, J. (2013). Zagubiona bazylika. Refleksje o sztuce i wierze. Kraków: Znak.
 • Sławek, T. (2014). Nietakt kanap. Tygodnik Powszechny, October 12, 15–17.
 • Słowacki, J. (1974). Dzieła wybrane (vol. 3). Wrocław–Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Tischner J. (2003). O człowieku. Wybór pism filozoficznych. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Włodarczyk, A. (2008). Ku etyce odczytania tekstu. Wartość. Literatura. Dialog. In A. Janus-Sitarz (ed.), Wartościowanie a edukacja polonistyczna (pp. 117–142). Kraków: Universitas.
 • Żurek, S. J. (2013). Aksjologia i edukacja. In M. Marzec-Jóźwik (ed.), Wartości i wartościowanie w edukacji humanistycznej (pp. 13–17). Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Notes
http://www.edukacja.ibe.edu.pl/images/numery/2017/2-8-tomaszewska-world-locked-in-simplistic-oppositions.pdf
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-17563e72-c938-4f49-bee4-19eebdbdbe94
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.