PL EN


2017 | 1(30) | 54-60
Article title

Propozycja parametryzacji zmian ilościowych w modelach biznesowych przedsiębiorstw z branży gastronomicznej

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie propozycji dotyczącej parametryzacji zmian o charakterze ilościowym w modelach biznesowych przedsiębiorstw z branży gastronomicznej. Za podstawę teoretyczną w opracowaniu przyjęto ideę modelu biznesowego w ujęciu według A. Osterwaldera oraz bazującą na niej koncepcję określenia zmienności modelu biznesowego według J. Drzewieckiego. Artykuł, prócz wprowadzenia i podsumowania, zawiera krótkie omówienie koncepcji modelu biznesowego, po którym następuje uzasadnienie wyboru branży oraz jej zwięzła charakterystyka. W głównej części tekstu dokonano omówienia wskaźników obrazujących zakresu zmian ilościowych w przedsiębiorstwach z sektora w podziale na cztery podstawowe obszary modelu biznesu: propozycji wartości, klienta, infrastruktury oraz finansów. W podsumowaniu wskazano korzyści wynikające ze stosowania opisanej w artykule koncepcji oraz potencjalne dalsze kierunki badań.
Year
Issue
Pages
54-60
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1756fb26-d821-4aa3-af4a-7fc5abfd3af2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.