PL EN


2014 | 180 cz 2 | 35-43
Article title

Efektywność a etyka w działalności szkoleniowej

Content
Title variants
EN
The Effectiveness and Ethics in the Training Activity
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Increasing competition and the difficult conditions of the market mean that businesses are looking for ways to operate more efficiently. At the same time, it is expected that organizations seeking to achieve its economic objectives also apply ethical principles and standards. Especially one that involves training activities should be aware of the particular social and ethical responsibilities. In this article, the author attempts to show that the company effective can and should act in accordance with ethical principles.(
Year
Volume
Pages
35-43
Physical description
Contributors
References
 • 1.Dudycz T., Osbert-Pociecha G., Brycz B.: Efektywność, rozważania nad istotą i pomiarem. UE, Wrocław 2012.
 • 2.Efektywność wymiary, uwarunkowania, wyzwania. Red. T. Dudycz, G. Osbert-Pociecha. Wydawnictwo Indygo, Łódź, 2012.
 • 3.Etyka a jakość i efektywność organizacji. Red. E. Skrzypek. UMCS, Lublin 2010.
 • 4.Etyka biznesu, gospodarki i zarządzania. Red. L. Karczewski. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2013.
 • 5.Etyczne fundamenty gospodarowania. Red. A. Węgrzecki. Kraków 1999.
 • 6.Etyka w biznesie. Red. M. Borkowska, J.W. Gałkowski. KUL, Lublin 2002.
 • 7.Humanizacja w procesach zarządzania. Red. F. Bylok, T. Kołodziejski. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2012.
 • 8.Kozera M.: Sumienie biznesu, etyczne decyzje gospodarcze. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, Poznań 2012.
 • 9.Mentor. http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/37/id/784.
 • 10.Ocena efektywności funkcjonowania organizacji gospodarczych. Red. J. Telep. Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2003.
 • 11.Popularny słownik języka polskiego. Red. B. Dunaj. Warszawa 2001.
 • 12.Skrzypek E.: Jakość i efektywność. UMCS, Lublin 2000.
 • 13.Spruck W.: Problem oceny efektywności gospodarczej przedsiębiorstw w działalności kredytowej banku. "Bank i Kredyt" 1984, nr10-11.
 • 14.Tomczyk-Tołkacz J.: Etyka biznesu. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1994.
 • 15.Zarządzanie finansami. Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw. Red. D. Zarzecki. Szczecin 2008.
 • 16.Zarządzanie XXXIX. Red. M. Zastempowski. UMK, Toruń 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-175c42c7-0e52-4aa6-a20d-928ec66608e1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.